Opel Automobile GmbH förbehåller sig rätten att ändra och uppdatera de ovannämnda funktionerna, liksom funktionernas beskrivningar, och är inte ansvariga för eventuella avvikelser mot redovisat kompabilitetstestresultat eller för att den information som anges ovan är korrekt eller fullständig. Utfallet av testet ovan relaterar uteslutande till den specifikt valda kombinationen av telefonmodell, mjukvara och bilmodell. Används annan telefonmodell, version av mjukvara och/eller bilmodell med annat tillverkningsår kan det påverka kompabiliteten.

Activate social sharing now!

Test text social sharing switch message

x