Ultra-modern återvinning: Opel ADAM sparar råvaror och energi.

2014-jan-17

  • Ekoängel: 170 ADAM-komponenter tillverkas av återvunnet material
  • Klimatsparare: Återvunnet material minskar CO2-utsläpp med 30 procent
  • Trendsättare: Sedan 1990 – hängiven återvinnare. Idag - branschledare
Opel Nyheter - Ultra-modern återvinning

85 procent av varje ny bil måste idag vara återvinningsbart enligt EU-direktivet om uttjänta fordon. Den här riktlinjen kommer att bli ännu strängare: 2015 ska 95 procent av varje nytt fordons totalvikt vara återvinningsbar. Opel är väl rustade att möta detta strikta direktiv eftersom företaget har arbetat med komponenter i återvunnet material sedan 1990. Ursprungligen användes fyra olika typer av återvunnet material i Opel Calibra – idag används över 200 i modellportföljen. Detta möjliggör för Opel att totalt använda 45 000 ton återvunnet material i nya fordon varje år.

Opel Nyheter - Ultra-modern återvinning

I citybilen Opel ADAM används 170 komponenter tillverkade av återvunnet material vilket är ett potentiellt rekord. Detta passar perfekt ihop med livsstilsbilen som sparar resurser tack vare sin ringa storlek, låga bränsleförbrukning och höga antal komponenter i återvunnet material. Detta innebär också att bilens miljöpåverkan reduceras redan under dess produktion, som äger rum i Opels fabrik i Eisenach. Och det är ytterligare en egenskap ADAM har – det är den enda lilla bilen från en tysk tillverkare som också byggs i Tyskland. Tryck och temperaturer som krävs för bearbetning av pellets gjorda av återvunnet material är lägre än för nya material. Den energi som detta sparar leder till 30 procent lägre CO2-utsläpp.

Opel Nyheter - Ultra-modern återvinning

Råvarorna för strålkastarhusen, stötfångarinfästena och vattenavisaren mellan motorrummet och torpedväggen är tillverkade av återvunnen plast. Korkar till plastflaskor ligger till grund för de oblandade, rena pellets som sedan används i tillverkningen av högteknologiska komponenter. Produkter gjorda i återvunnet material kan t.o.m. vara överlägsna nya plastprodukter eftersom de är mindre benägna att bli skeva och expandera eller krympa. I Opel ADAM är även insugsröret i återvunnet material. Det är extremt tåligt, det håller ihop under temperaturer från -40° upp till + 200° C under avgasåterledningsprocessen. Ytterligare fördelar med återvunnet material inkluderar dess beteende vid vibrationer (låg risk för sprickor), dess UV-resistens och passformen för de komponenter som skapats av det.

 

"Idag är Opel en branschledare i utvecklingen och användandet av återvunnet material som produceras av leverantörer som mycket noggrant följer företagets riktlinjer. Vi använder återvunnen plast där det är tekniskt möjligt. På det här sättet sparar vi råvaror och energi, och minskar vår miljöpåverkan utan minsta tekniska nackdel”, säger Michael Ableson, Vice President Engineering.

Activate social sharing now!

Test text social sharing switch message

x