Föregående
 • AWARD DE L’INNOVATION

  Prisbelönt skyddsängel: Opel OnStar vinner Award de l’Innovation

   

  Opel OnStar imponerar juryn i teknikkategorin

   

  Opel OnStar har tilldelats den första Award de l’Innovation-utmärkelsen någonsin av den franska biltidskriften Auto Moto. Den personliga skyddsängeln vann i teknikkategorin, i hård konkurrens från andra biltillverkare. Juryn, som består av biljournalister bland annat, var särskilt imponerade av att Opel gör premiumteknik som OnStar tillgänglig för en bred publik. ”Vi är mycket stolta över att ha fått den första Award de l’Innovation-utmärkelsen någonsin”. Det är ytterligare bevis på att marknaden är redo för Opel OnStar”, säger Tina Müller, marknadschef på Opel i Tyskland. ”Att demokratisera högteknologiska lösningar är en av Opels stora styrkor och vi gör Opel OnStar tillgängligt för alla våra modeller från KARL till Insignia”, tillägger hon. Opel OnStar erbjuder en omfattande serviceportfölj från automatisk krockrespons och fordonsdiagnostik till bilstöldsassistans. Dessutom omvandlar Opel OnStar bilen till en kraftfull 4G/LTE Wi-Fi-hotspot.

   

  Källa: http://www.auto-moto.com/awards/award-techno/vainqueur-award-techno-2015-opelsysteme-onstar-46634.html

 • PONLE FRENO

  Opel OnStar får spansk utmärkelse för innovationer inom vägsäkerhet

   

  Hjälpredan Opel OnStar har tilldelats utmärkelsen Ponle Freno AXA (”stoppa dem”) i kategorin för innovation och utveckling inom vägsäkerhet. Madrid. Enrico de Lorenzi, försäljningschef för Opel i Spanien, tog emot utmärkelsen i kategorin för innovation och utveckling inom vägsäkerhet under en ceremoni i senatspalatset i Madrid. Utmärkelsen överlämnades av Jose Maria Plaza, kundservicechef på försäkringsbolaget AXA, som sponsrade kategorin.

   

  ”Ponle freno” är en medborgarplattform som stöds av medieföretaget Atresmedia, med syfte att utföra studier för att förbättra våra vägars säkerhet och prestanda. Dessutom arbetar den med utbildning i ämnet. Genom utmärkelsen uppmärksammas de tekniska innovationerna i OnStar-systemet inom vägsäkerhet, med det breda teknikpaketet kopplat till en personlig assistent samt exklusiva mobilitetstjänster och anslutningsmöjligheter som införts i alla Opel-modeller.

   

  Källa: http://www.antena3.com/ponlefreno/premios/8-edicion/premio-axa-innovacion-desarrollo-seguridad-vial-sistema-opel-onstar_2016033000250.html

Nästa
Föregående
 1. AWARD DE L'INNOVATION
 2. PONLE FRENO
Nästa

Activate social sharing now!

Test text social sharing switch message

x
Close

Den här webbplatsen drivs av Adam Opel AG (”Opel”) och är lagrad på en server som ägs av General Motors Holdings LLC (Michigan, USA). Alla andra s.k. mikrosajter som drivs av Opel är lagrade på servrar i Europa. Opels säte är Bahnhofsplatz, 65 423 Rüsselsheim, Tyskland.

 

Läs den här policyn noga innan du använder webbplatsen eftersom den förklarar hur vi behandlar personuppgifter och hur vi använder cookies. Genom att använda webbplatsen accepterar du den här policyn. Om du inte accepterar innehållet i den här policyn ska du inte använda webbplatsen.

Hemsidans användarvillkor

1. Immateriell egendom

Allt material på denna webbplats är immateriell egendom som tillhör Opel. Detta material får inte kopieras eller reproduceras, utom i den utsträckning som krävs för att det ska kunna visas on-line. Du får skriva ut kompletta sidor av webbplatsen som papperskopia för eget personligt bruk under förutsättning att:

 

(a) inga dokument eller relaterad grafik på webbplatsen ändras på något sätt,
(b) ingen grafik på webbplatsen används separat från motsvarande text och
(c) Opels copyright och varumärke eller andra meddelanden visas på alla kopior.

 

Oaktat allmängiltigheten i det föregående kan Opel då och då ge dig möjligheten att ladda ned skrivbordsunderlägg, skärmsläckare och andra hjälpprogram från webbplatsen. Sådana nedladdningar omfattas av dessa villkor.


All användning av utdrag från webbplatsen som inte följer dessa villkor för något ändamål är förbjuden. Materialet på webbplatsen har genomsökts och testats noggrant under alla produktionssteg. Opel rekommenderar ändå att du utför en virussökning innan du använder webbplatsen. Opel rekommenderar också att du använder ett aktuellt antivirusprogram.

 

2. Serviceåtkomst

Även om Opel försöker se till att webbplatsen normalt sett ska vara tillgänglig dygnet runt, tar Opel inget ansvar för om webbplatsen av någon anledning inte är tillgänglig under viss tid.

 

Åtkomsten till webbplatsen kan stängas av tillfälligt och utan förvarning i fall av systemfel, underhåll eller reparationer eller av anledningar utanför Opels kontroll.

 

3. Material från uppföranderegler för besökare

Förutom personuppgifter, som omfattas av Opels sekretesspolicy, anses allt material du överför eller postar till webbplatsen som icke-konfidentiellt och icke-immateriellrättsligt. Opel har inga skyldigheter beträffande sådant material. Opel och Opels ansvariga har frihet att kopiera, offentliggöra, distribuera, inkorporera och på annat sätt använda sådant material och data, bilder, ljud, text och annat som ingår däri för alla ändamål.  Du får inte posta material eller överföra material till eller från webbplatsen som:

 

(a) är hotande, kränkande, obscent, oanständigt, uppviglande, stötande, pornografiskt, smädligt, rasistiskt, diskriminerande, skandalöst, provocerande, hädiskt, bryter mot konfidentialitet, bryter mot sekretess eller som kan skapa irritation eller olägenheter, eller

(b) du inte har erhållit alla nödvändiga licenser och/eller godkännanden för, eller

(c) utgör eller uppmuntrar till brottsligt beteende, ger upphov till skadeståndsanspråk eller på annat sätt bryter mot lagen eller kränker tredje parts rättigheter i något land, eller

(d) är tekniskt skadligt (inklusive, utan begränsning, datorvirus, logikbomber, trojaner, maskar, skadliga komponenter, skadade data eller annan farlig programvara eller skadliga data).

 

Du får inte missbruka webbplatsen på något sätt inklusive, men inte begränsat till, att hacka den. Opel samarbetar fullt ut med alla rättsliga instanser eller domstolsbeslut som kräver att Opel avslöjar identitet eller plats för en användare som postar material som bryter mot paragraf 4.

 

4. Uppgifternas tillförlitlighet

Informationen på den här webbplatsen är avsedd för Opel-kunder i Sverige. Opel kommer att vidta alla rimliga åtgärder för att garantera att innehållet på denna webbplats är korrekt och uppdaterat. Beroende på fordonslagren och ändringar i bilspecifikationer under årliga uppdateringar o.s.v. kan produkterna som visas på webbplatsen skilja sig från den senaste specifikationen. Delar av den utrustning som beskrivs eller skildras kan vara tillgänglig bara i vissa länder eller mot en extra kostnad. Kunderna tillråds att kontrollera specifika bilegenskaper hos återförsäljaren vid beställningen.

 

Opel förbehåller sig rätten att när som helst ändra produktspecifikationer och frånsäger sig allt ansvar för skadeståndsanspråk som hänvisar till begränsningar i innehållet på webbplatsen.

 

Alla uttalanden som görs på webbplatsen och allt material på webbplatsen tillhandahålls "i befintligt skick", utan några förutsättningar, garantier eller andra villkor av något slag. Med undantag för vad som följer av tvingande lag, tillhandahåller Opel webbplatsen med villkoret att Opel frånsäger sig alla utfästelser, garantier och förutsättningar eller andra villkor (inklusive, men inte begränsat till, villkor underförstådda i lag) som, förutom dessa villkor, kan gälla rörande webbplatsen.

 

5. Ansvar

Opel och Opels chefer, tjänstemän, anställda eller representanter avsäger sig allt ansvar för alla belopp eller slag av förluster eller skador som uppstår för dig eller tredje part (inklusive, utan begränsning, alla direkta, indirekta, straffliga eller påföljande förluster eller skadestånd, eller förlust av inkomst, vinst, rykte, data, kontrakt, penninganvändning, eller förluster eller skador som härrör från eller på något sätt är kopplade till verksamhetsavbrott, och antingen på grund av (inklusive utan begränsning) försumlighet, kontraktsbrott eller övrigt) i samband med webbplatsen på något sätt eller i samband med användning, oförmåga att använda eller resultat av att använda webbplatsen, alla webbplatser som är länkade till webbplatsen eller materialet på sådana webbplatser, inklusive men inte begränsat till förluster eller skador på grund av virus som kan infektera din datorutrustning, programvara, data eller annan egendom som följd av att du ansluter till, använder eller surfar till webbplatsen eller laddar ned något material från webbplatsen eller andra webbplatser som är länkade till den. Inget i dessa villkor utesluter eller begränsar Opels ansvar för:

 

(a) dödsfall eller personskador som orsakas av Opels försumlighet;

(b) bedrägeri eller bedräglig oriktig framställning;

(c) ansvar som inte kan uteslutas eller begränsas under tillämplig lag.

 

6. Gällande lag och lagstiftning

Eventuell tvist som kan uppstå i relation till webbplatsen kommer att prövas i enlighet med  lagstiftning i Tyskland av domstol i Frankfurt am Main, Tyskland.