Föregående
 • HUR SKAFFAR JAG ONSTAR?

  Vill du ha service och trygghet utöver det vanliga i din bil? Prova fördelarna med OnStar, helt utan kostnad.

   

  • OnStar finns som tillval för praktiskt taget alla nya Opel-modeller och är dessutom standard för vissa utrustningsnivåer.
  • Och inte minst: du kan prova OnStar kostnadsfritt i tolv månader!
  • För att aktivera OnStar i din bil och börja dra nytta av OnStars tjänster, behöver din Opelåterförsäljare några uppgifter från dig, till exempel din e-postadress, för att kunna förregistrera dig för OnStar.
  • Bäst av allt är att OnStar-tjänsterna är kostnadsfria under de första tolv månaderna.1

   

  MER INFORMATION

   

Nästa

ONSTAR-TJÄNSTERNAS TILLGÄNGLIGHET

Opel OnStar - Services Availability in Europe

Opel OnStar-tjänsternas tillgänglighet i Europa.

Kartan visar en översikt på alla länder som har Opel OnStar tillgängligt, utöver det land där du köpt din Opel. Det är mycket användbart om du planerar att bila runt i Europa.1

Belgien

Bulgarien

Cypern

Danmark

Estland

Finland

Frankrike

Gibraltar

Grekland

Island

Ireland

Italien

Lettland

Liatuen

Luxenburg

Malta

Nederländerna

Norge

Polen

Portugal

Rumänien

Slovakien

Slovenien

Spanien

Sverige

Schweiz

Storbritannien

Tjeckien

Tyskland

Ungern

Österrike

Tillgängliga språk

Med OnStar är du aldrig lost in translation. OnStar finns tillgängligt på ditt valda språk.1

 

Det språk du väljer i ditt infotainmentsystem är det språk OnStar har som ditt valda språk. För att välja språk går du till Hemskärmen på ditt infotainmentsystem och trycker på inställningar och väljer där språk.2

 

OnStar finns tillgängligt på följande språk:

Bulgariska

Tjeckiska

Danska

Holländska

Engelska
Finska
Franska

Tyska

Grekiska

Ungerska

Italienska
Norska

Polska

 

Portugisiska

Rumänska

Slovakiska

Slovenska

Spanska

Svenska

VÄLJ DIN OPEL MED ONSTAR

ONSTAR-SPECIFIKATIONER FÖR OLIKA BILSERIER

Nya Astra

OnStar innehåller alltid en WiFi hotspot1 och finns endast i kombination med Opel radiosystem/infotainmentsystem. OnStar är ej kompatibelt för externa handsfree mobilhållare.

 

1WiFi lanseras senare.

Utrustningskrav:

OnStar är standard för:

Dynamic och Business

 

OnStar är valbart för:

Enjoy

OnStar restriktioner

Wifi lanseras senare.

Cascada

OnStar innehåller alltid en WiFi hotspot1 och finns endast i kombination med Opel radiosystem/infotainmentsystem. OnStar är ej kompatibelt för externa handsfree mobilhållare.

 

1WiFi lanseras senare.

Utrustningsnivåerna kan skilja

OnStar är standard för Cascada

OnStar restriktioner

Wifi lanseras senare

Corsa

OnStar innehåller alltid en WiFi hotspot1 och finns endast i kombination med Opel radiosystem/infotainmentsystem. OnStar är ej kompatibelt för externa handsfree mobilhållare.

 

1WiFi lanseras senare.

ASTRA OPC

OnStar innehåller alltid en WiFi hotspot1 och finns endast i kombination med Opel radiosystem/infotainmentsystem. OnStar är ej kompatibelt för externa handsfree mobilhållare. (Ej i kombination med panorama soltak för Astra OPC.)

 

1WiFi lanseras senare.

Utrustningnivåerna kan skilja

OnStar är standard for:

Astra OPC

 

OnStar är valbart för:

-

OnStar restriktioner:

Wifi lanseras senare.

Insignia

OnStar innehåller alltid en WiFi hotspot1 och finns endast i kombination med Opel radiosystem/infotainmentsystem. OnStar är ej kompatibelt för externa handsfree mobilhållare.

 

1WiFi lanseras senare.

Utrustningsnivåerna kan skilja

OnStar är standard för:
Business, Business XL och OPC

 

OnStar är valbart för:
Edition

OnStar restriktioner:

Wifi lanseras senare.

Insignia Country Tourer

OnStar innehåller alltid en WiFi hotspot1 och finns endast i kombination med Opel radiosystem/infotainmentsystem. OnStar är ej kompatibelt för externa handsfree mobilhållare.

 

1WiFi lanseras senare.

Opel OnStar - Carline specifics for Insignia Country Tourer
Bygg din Insignia Country Tourer med OnStar

Utrustningsnivåerna

OnStar är standard för:
Business, Business XL och Country Tourer

 

OnStar är valbart för:
-

OnStar restriktioner:

Wifi lanseras senare.

Mokka X

OnStar innehåller alltid en WiFi hotspot1 och finns endast i kombination med Opel radiosystem/infotainmentsystem. OnStar är ej kompatibelt för externa handsfree mobilhållare.

 

1WiFi lanseras senare.

Utrustningsnivåerna kan skilja

OnStar är standard för:
Dynamic

 

OnStar är valbart för:
Enjoy

OnStar restriktioner:

Wifi lanseras senare.

Nya Zafira

OnStar innehåller alltid en WiFi hotspot1 och finns endast i kombination med Opel radiosystem/infotainmentsystem. OnStar är ej kompatibelt för externa handsfree mobilhållare. (Soltak kräver Sight & Light Pack)

 

1WiFi lanseras senare.

Utrustningsnivåerna kan skilja

OnStar är standard för:
Business

 

OnStar är valbart för:
Enjoy

OnStar restriktioner:

Wifi lanseras senare.

Activate social sharing now!

Test text social sharing switch message

x
Close

1 För att svara på ditt samtal så fort som möjligt kan det under speciella förutsättningar hända att du får tala med en engelskspåkig rådgivare.

2 Om du ställer in ditt infotainmentsystem på ett språk som inte finns hos OnStar får du tala med en engelskspråkig rådgivare.

Close

Den här webbplatsen drivs av Adam Opel AG (”Opel”) och är lagrad på en server som ägs av General Motors Holdings LLC (Michigan, USA). Alla andra s.k. mikrosajter som drivs av Opel är lagrade på servrar i Europa. Opels säte är Bahnhofsplatz, 65 423 Rüsselsheim, Tyskland.

 

Läs den här policyn noga innan du använder webbplatsen eftersom den förklarar hur vi behandlar personuppgifter och hur vi använder cookies. Genom att använda webbplatsen accepterar du den här policyn. Om du inte accepterar innehållet i den här policyn ska du inte använda webbplatsen.

Hemsidans användarvillkor

1. Immateriell egendom

Allt material på denna webbplats är immateriell egendom som tillhör Opel. Detta material får inte kopieras eller reproduceras, utom i den utsträckning som krävs för att det ska kunna visas on-line. Du får skriva ut kompletta sidor av webbplatsen som papperskopia för eget personligt bruk under förutsättning att:

 

(a) inga dokument eller relaterad grafik på webbplatsen ändras på något sätt,
(b) ingen grafik på webbplatsen används separat från motsvarande text och
(c) Opels copyright och varumärke eller andra meddelanden visas på alla kopior.

 

Oaktat allmängiltigheten i det föregående kan Opel då och då ge dig möjligheten att ladda ned skrivbordsunderlägg, skärmsläckare och andra hjälpprogram från webbplatsen. Sådana nedladdningar omfattas av dessa villkor.


All användning av utdrag från webbplatsen som inte följer dessa villkor för något ändamål är förbjuden. Materialet på webbplatsen har genomsökts och testats noggrant under alla produktionssteg. Opel rekommenderar ändå att du utför en virussökning innan du använder webbplatsen. Opel rekommenderar också att du använder ett aktuellt antivirusprogram.

 

2. Serviceåtkomst

Även om Opel försöker se till att webbplatsen normalt sett ska vara tillgänglig dygnet runt, tar Opel inget ansvar för om webbplatsen av någon anledning inte är tillgänglig under viss tid.

 

Åtkomsten till webbplatsen kan stängas av tillfälligt och utan förvarning i fall av systemfel, underhåll eller reparationer eller av anledningar utanför Opels kontroll.

 

3. Material från uppföranderegler för besökare

Förutom personuppgifter, som omfattas av Opels sekretesspolicy, anses allt material du överför eller postar till webbplatsen som icke-konfidentiellt och icke-immateriellrättsligt. Opel har inga skyldigheter beträffande sådant material. Opel och Opels ansvariga har frihet att kopiera, offentliggöra, distribuera, inkorporera och på annat sätt använda sådant material och data, bilder, ljud, text och annat som ingår däri för alla ändamål.  Du får inte posta material eller överföra material till eller från webbplatsen som:

 

(a) är hotande, kränkande, obscent, oanständigt, uppviglande, stötande, pornografiskt, smädligt, rasistiskt, diskriminerande, skandalöst, provocerande, hädiskt, bryter mot konfidentialitet, bryter mot sekretess eller som kan skapa irritation eller olägenheter, eller

(b) du inte har erhållit alla nödvändiga licenser och/eller godkännanden för, eller

(c) utgör eller uppmuntrar till brottsligt beteende, ger upphov till skadeståndsanspråk eller på annat sätt bryter mot lagen eller kränker tredje parts rättigheter i något land, eller

(d) är tekniskt skadligt (inklusive, utan begränsning, datorvirus, logikbomber, trojaner, maskar, skadliga komponenter, skadade data eller annan farlig programvara eller skadliga data).

 

Du får inte missbruka webbplatsen på något sätt inklusive, men inte begränsat till, att hacka den. Opel samarbetar fullt ut med alla rättsliga instanser eller domstolsbeslut som kräver att Opel avslöjar identitet eller plats för en användare som postar material som bryter mot paragraf 4.

 

4. Uppgifternas tillförlitlighet

Informationen på den här webbplatsen är avsedd för Opel-kunder i Sverige. Opel kommer att vidta alla rimliga åtgärder för att garantera att innehållet på denna webbplats är korrekt och uppdaterat. Beroende på fordonslagren och ändringar i bilspecifikationer under årliga uppdateringar o.s.v. kan produkterna som visas på webbplatsen skilja sig från den senaste specifikationen. Delar av den utrustning som beskrivs eller skildras kan vara tillgänglig bara i vissa länder eller mot en extra kostnad. Kunderna tillråds att kontrollera specifika bilegenskaper hos återförsäljaren vid beställningen.

 

Opel förbehåller sig rätten att när som helst ändra produktspecifikationer och frånsäger sig allt ansvar för skadeståndsanspråk som hänvisar till begränsningar i innehållet på webbplatsen.

 

Alla uttalanden som görs på webbplatsen och allt material på webbplatsen tillhandahålls "i befintligt skick", utan några förutsättningar, garantier eller andra villkor av något slag. Med undantag för vad som följer av tvingande lag, tillhandahåller Opel webbplatsen med villkoret att Opel frånsäger sig alla utfästelser, garantier och förutsättningar eller andra villkor (inklusive, men inte begränsat till, villkor underförstådda i lag) som, förutom dessa villkor, kan gälla rörande webbplatsen.

 

5. Ansvar

Opel och Opels chefer, tjänstemän, anställda eller representanter avsäger sig allt ansvar för alla belopp eller slag av förluster eller skador som uppstår för dig eller tredje part (inklusive, utan begränsning, alla direkta, indirekta, straffliga eller påföljande förluster eller skadestånd, eller förlust av inkomst, vinst, rykte, data, kontrakt, penninganvändning, eller förluster eller skador som härrör från eller på något sätt är kopplade till verksamhetsavbrott, och antingen på grund av (inklusive utan begränsning) försumlighet, kontraktsbrott eller övrigt) i samband med webbplatsen på något sätt eller i samband med användning, oförmåga att använda eller resultat av att använda webbplatsen, alla webbplatser som är länkade till webbplatsen eller materialet på sådana webbplatser, inklusive men inte begränsat till förluster eller skador på grund av virus som kan infektera din datorutrustning, programvara, data eller annan egendom som följd av att du ansluter till, använder eller surfar till webbplatsen eller laddar ned något material från webbplatsen eller andra webbplatser som är länkade till den. Inget i dessa villkor utesluter eller begränsar Opels ansvar för:

 

(a) dödsfall eller personskador som orsakas av Opels försumlighet;

(b) bedrägeri eller bedräglig oriktig framställning;

(c) ansvar som inte kan uteslutas eller begränsas under tillämplig lag.

 

6. Gällande lag och lagstiftning

Eventuell tvist som kan uppstå i relation till webbplatsen kommer att prövas i enlighet med  lagstiftning i Tyskland av domstol i Frankfurt am Main, Tyskland.

 

 

Close

1.Mobilnätstäckning och tillgänglighet kan variera beroende på plats, tidpunkt och väderlek.

Close

Hur skaffar jag OnStar?

Din Opelåterförsäljare förregistrerar dig och OnStar skickar en inbjudan via e-post. Klicka bara på länken i e-postmeddelandet och gör så här:

 

 • Välj lösenord och säkerhetsfrågor
 • Kontrollera personuppgifterna och bilens specifikation. Är det några personuppgifter som saknas så fyll i dessa.
 • Godkänn OnStar användarvillkor
 • Gör dina önskade OnStar-inställningar

 

Efter bara fyra steg aktiveras OnStar och är redo att användas när du hämtar din nya Opel!

 

Efter den kostnadsfria testperioden på tolv månader kan du välja att fortsätta abonnera på OnStar-tjänsterna mot en kostnad.

 

När WiFi-tjänsten finns tillgänglig kommer du få en gratis provperiod och har efter det möjlighet att köpa datapaket för WiFi-hotspoten separat från den utsedda nätoperatören.

 

Har du ingen e-postadress?

Inga problem – din Opelåterförsäljare hjälper dig med registreringen direkt på plats. OnStar är sedan aktiverat och redo att användas när du hämtar din nya Opel!

 

PS. Utan e-postkonto kan du inte använda vissa av OnStar-tjänsterna, till exempel smartphone appen, det månatliga utskicket med fordonsdiagnostik eller, när den blir tillgänglig, den inbyggda Wi-Fi-hotspoten.1

1 Wi-Fi lanseras senare.