ÖVERENSSTÄMMELSEFÖRKLARINGAR.

Detta fordon har system som överför och / eller tar emot radiovågor som omfattas av direktiv 1999/5 / EG eller 2014/53 / EU. Tillverkarna av systemen förklarar överensstämmelse med direktiv 1999/5 / EU eller direktiv 2014/53 / EU.


Tillägg till användarhandboken

Activate social sharing now!

Test text social sharing switch message

x