REACh

Opel stöder de bakomliggande målen för REACh (Registrering, utvärdering, auktorisering och begränsning av kemikalier som tillverkas i eller importeras till EU.) - Den centrala kemiska kontrollregleringen i EU, som är avsedd att förbättra skyddet för människors hälsa och miljön från De risker som kan orsakas av kemikalier. Lagen trädde i kraft den 1 juni 2007.

Activate social sharing now!

Test text social sharing switch message

x