REACh

Opel stödjer de bakomliggande målen för REACh (Registrering, utvärdering, auktorisering och begränsning av kemikalier som tillverkas i eller importeras till EU.) - Den centrala kemiska kontrollregleringen i EU, som är avsedd att förbättra skyddet för människors hälsa och miljön från De risker som kan orsakas av kemikalier. Lagen trädde i kraft den 1 juni 2007.
Enligt artikel 33 i REACh måste tillverkare av varor som innehåller ett ämne som listas i kandidatlistan i en koncentration över 0,1 viktprocent, tillhandahålla tillräcklig information för att säkerställa att produkten används säkert för konsumenten.
Detta överensstämmer med Opels åtagande att främja ansvarig produktion, användning och hantering av de fordon vi tillverkar.

Activate social sharing now!

Test text social sharing switch message

x