Brådskande säkerhetskontroll för ADAM och Corsa levererade sedan februari 2014

Opel vänder sig till kunder som har en ADAM eller Corsa levererade sedan februari 2014. Ca 9.000 av dessa levererade fordon har tillverkats med en del i styrsystemet som inte uppfyller specifikationen. För att undvika alla risker bör dessa bilar inte köras innan de har inspekterats.

 

Opel sätter alltid sina kunder först, och eftersom detta gäller deras säkerhet, vidtar företaget omedelbara åtgärder. Opel kommer att kontakta berörda kunder via flera kanaler.

 

Företaget blev medvetet om detta fel genom rutinmässig kvalitetskontroll på tillverkningsanläggningen. Företaget känner inte till någon olycka eller skada relaterat till detta fel.

 

Kunder kan själva ta reda på om deras fordon är påverkat genom att följa instruktionerna här nedan. Kunder som har ytterligare frågor kan få omedelbar hjälp via Opels kundtjänst, telefon: 020-33 30 00.

 

För att se om din ADAM eller Corsa är påverkad så måste du titta på fordonets identitetsnummer (chassinummer) och på produktionskoden på rattstångsleden.

Följ instruktionerna för att se om ditt fordon påverkas:

För att göra det behöver du fordonets identitetsnummer (chassinummer).Du hittar chassinumret i nederkanten på fordonets vindruta eller i registreringsbeviset. 

Chassinummer Exempel (De sista 8 siffrorna behövs)

För att se om ditt fordon är påverkat av denna återkallelse så ska du kontrollera om chassinumret är med i följande serie:


OPEL ADAM: Chassinummer (sista 8 siffrorna) mellan:
E6046481 – E6113446
F6000001 – F6006544


OPEL Corsa D:
 Chassinummer (sista 8 siffrorna) mellan:
E6046552 - E6118738
E4110659 - E4308122

 

Om ditt chassinummer inte är med i serien, är den inte påverkad.

Om ditt chassinummer är inom serien, var vänlig fortsätt med följande kontrollsteg:

 

Kontrollera produktionskoden på rattstångsleden.

 

Om produktionskoden på rattstångsleden är 20E4 eller 20K3 så är ditt fordon påverkat och du bör därmed inte köra det, detta för att undvika eventuella risker.

Var hittar jag produktionskoden på rattstångsleden?

Öppna förardörren på ditt fordon.


Se till att fordonet är säkert parkerat och att handbromsen är åtdragen för att hindra att fordonet rullar iväg.

 

Försäkra dig om att den manuella växelspaken är i neutralt läge eller att automatväxeln är i position ”P”.

 

Starta bilen för att få styrservon att fungera.

 

Titta på pedalerna på förarsidan.

Titta bakom kopplingen, bromsen och gaspedalen

Bakom pedalerna kommer du att se en kardanknut/led som snurrar, när du vrider på ratten.

Vrid på ratten tills du kan se koden på den nedre delen av leden.


(Please see video here for reference)

 

Den fyrsiffriga koden är placerad upp och ner.

 

Så vrid huvudet för att kunna läsa den ordentligt.

 

Skriv ner den fyrsiffriga koden.

Viktigt:

Om produktionskoden på rattstångsleden är 20E4 eller 20K3 så är ditt fordon påverkat och du bör därmed inte köra det, för att undvika eventuella risker. Kontakta din lokala Opelhandlare om så är fallet.

 

Om produktionskoden på rattstångsleden inte är 20E4 eller 20K3 så kan ditt fordon säkert köras till din Opelhandlare för en sista inspektion. Kontakta din lokala Opelhandlare i förväg för att boka en tid.

 

Undvik att köra din bil och kontakta din Opelhandlare om du känner dig osäker på att genomföra denna kontroll själv.Om du har frågor så är du välkommen att kontakta Opels Kundtjänst. Du hittar kontaktinformation här.

 

Säkerhet är vår högsta prioritet.

 

Vi ber om ursäkt för eventuella besvär som detta ställer till med.

 

 

Activate social sharing now!

Test text social sharing switch message

x