UPPDATERA DIN BLUEINJECTIONTEKNOLOGI NU. DET ÄR GRATIS!

Du är ägare till ett Opel fordon utrustat med BlueInjection Teknologi. Vi vill göra din bil renare och mer miljövänlig samt optimera motorns kontroll över respektive Opel-modeller med BlueInjection Teknologi. Detta kommer att förbättra NOx-avgasutsläppets effektivitet i reala körsituationer, med tanke på den framtida utsläppsnorm som träder i kraft i september 2017.

 

Med den här åtgärden du nu kan ta del av, kommer ditt fordon att få Opels senaste teknikläge på vägen mot framtida utsläppskrav.

Vi optimerar motorprogrammet. Dina fördelar:


                            Ingen kostnad för dig


                           Uppdateringen tar mindre än 1 timme


                           Ingen påverkan på bränsleförbrukning

                           och prestanda1


Sök Opel-återförsäljare

Fyll i något eller några av fälten nedan:

KUNDTJÄNST

+46 8632 85 00

Kvalificerar sig din bil för AdBlue uppdatering? Ring oss!

VAD ÄR OPELS BLUEINJECTION TEKNOLOGI?

BlueInjection är en innovativ SCR dieselteknologi från Opel som använder AdBlue®* för att minska utsläppen av kväveoxid och jobba mot renare utsläpp.

*AdBlue® är ett varumärke registrerat av Verband der Automobilindustrie e.V

Föregående
 • Opel, AdBLue, påfyllning

  NÄR SKA JAG FYLLA PÅ?

  Bilar som är utrustade med BlueInjection-systemet behöver regelbundna AdBlue®-påfyllningar även mellan rekommenderade serviceintervaller. Men oroa dig inte, en indikator i instrumentpanelen kommer att informera dig när nivåerna är låga.

 • Opel, AdBlue, fylla på

  HUR FYLLER JAG PÅ?

  Fyll på själv eller gå till din närmaste Opelverkstad för att fylla på.

Nästa
Föregående
 • WHEN TO REFILL?

 • HOW TO REFILL?

Nästa

BlueInjection Teknologi

Se Video

DE VANLIGASTE FRÅGORNA OM BLUEINJECTION OCH ADBLUE®.

Vad är AdBlue®?

AdBlue® är en luktfri, färglös och giftfri vätska som består av 32,5% urea och 67,5% vatten.
Eftersom det är mestadels vatten, fryser vätskan vid -11 ° C (en blandning på 32,5% koncentration av urea ger den lägsta fryspunkten för en ureavattenlösning), så för att bilen ska kunna köras under alla förhållanden, är alla AdBlue®-tankar utrustade med en uppvärmningsanordning som tinar tillräckligt med vätska för att minska utsläppen.

Vad är SCR-teknik?

SCR betyder Selective Catalytic Reduction och är en teknik som används för att minska utsläppen av kväveoxider (NOx) i avgaserna från dieselmotorer. Den är baserad på AdBlue®, en urealösning på 32,5% i rent vatten, som sprutas in i avgasröret. Urealösningen AdBlue® släpper ifrån sig ammoniak (NH3) i avgasernas höga temperatur och ammoniak reagerar med kväveoxider (NO och NO2) i katalysatorn för att bilda ofarlig kvävgas (N2) och vattenånga ( H2O).

Finns det alternativ till SCR-teknik?

SCR-tekniken är den senaste utvecklingen av teknik på vägen mot framtida utsläppskrav. Det är anledningen till Opel beslutat att lansera BlueInjection (Opels SCR-tekniken) i hela dieselflottan från och med 2018.

Vad händer om jag inte fyller på?

Om AdBlue®-tanken är tom kommer bilen inte att starta igen när tändnigen stängts av. Detta är inte ett fel utan en lagstadgad nödvändig funktion i systemet.
Om AdBlue®-tanken är helt tom och bilen inte går att starta måste bilen få en full tank med adblue för att starta igen.

Vad ska jag tänka på när jag köper AdBlue®?
 • Först och främst bör du vara uppmärksam på varumärket AdBlue® och standarden ISO 22.241-1 samt DIN 70070.
 • Vi rekommenderar också starkt att du endast använder flaskor eller behållare med en bra och tät koppling till påfyllningsröret (vanligtvis en skruvad koppling). Det gör att du minimerar risken för spill.
 • Slutligen, eftersom AdBlue® har en begränsad hållbarhet, kontrollera utgångsdatum innan du fyller på.
Eftersom AdBlue® redan används i kommersiella fordon, kan AdBlue® fyllas från lastbilars tankstationer?

Vi rekommenderar inte att fylla på AdBlue® från pumpar som finns på många bensinstationer för kommersiella fordon (lastbilar och bussar), eftersom flödeshastigheten är för hög för en personbil.
Dessutom måste de flesta lastbilsmunstycken öppnas genom en magnet i påfyllningshuvudet som får kontakt med en magnet i bilen, det förekommer inte i någon av Opels personbilar.

Den goda nyheten är att antalet bensinstationer i Europa som erbjuder AdBluepumpar med lågt flöde för personbilar ökar stadigt.

Vad ska jag göra om jag spiller AdBlue® på min bil och / eller kläder?

Om små mängder AdBlue® kommer i kontakt med bilens lack, till exempel, torka av det och vid behov spola området med vatten.
Om du råkar spilla något AdBlue® på dina kläder och / eller händer, bara skölj noggrant med rent vatten.

Finns det möjlighet att få en större AdBlue®tank?

Opelbilar har inte det alternativet. För varje bil finns det en tankstorlek som har utformats för att optimera köregenskaper och viktbegränsningar.

Vem tillverkar AdBlue®?

AdBlue® är ett registrerat varumärke som tillhör VDA, som General Motors (Opels moderkoncern) har en global licens för som täcker samtliga varumärken. Den tillverkas av ett kemiföretag, och endast licensierade tillverkare och distributörer kan använda namnet "AdBlue".

Information gällande personbilar

Information gällande våra transportbilar

Activate social sharing now!

Test text social sharing switch message

x
Close

Varje AdBlue®-tank är utrustad med sensorer som utlöser en serie meddelanden när vätskan börjar ta slut.

Det finns tre intervaller:


 • När återstående räckvidd = 2 400 km (exakt räckvidd kan viarier beroende på körstil och förbrukning) - En varningslampa tänds en kort stund i färddatorns display.
 • När återstående räckvidd <1750 km - En varning visas varje gång du slår på tändningen.
 • När återstående räckvidd = 900 km - En varningslampa tänds och blinkar tills du fyller på.


OBS! Om AdBlue®-tanken är tom kommer systemet att behöva en full tank innan bilen kan startas.

Close

 • Tanklocket för AdBlue finns innanför tankluckan för dieseltanken (eller bakom en öppning i den bakre stötfångaren för Antara).
 • Tanklocket är färgat och kan öppnas för hand.
 • Påfyllning kan göras med alla flaskor kompatibla med peronsbilar. Ett munstycke följer oftast med dunken med vätska eller finns tillgängligt på bensinstationen eller i butiker. Du kan också använda en AdBlue® påfyllningspump som finns på vissa bensinstationer, som är särskilt utformade för personbilar. Använd inte AdBlue®-pumpar för lastbil/nyttofordon.
 • Fyll på AdBlue® själv eller gå till din närmaste Opelverkstad för att fylla på.
 • Om små mängder AdBlue® kommer i kontakt med bilens lack, torka av det och vid behov spola området med vatten.
Close

 • Den innovativa SCR-tekniken (Selective Catalytic Reduction): BlueInjection är en del av Opels avgasefterbehandlingssystem.
 • BlueInjectiontekniken sprutar AdBlue® direkt in i avgassystemet vilket startar en kemisk reaktion som minskar skadliga monokväveoxider genom att omvandla dem till kväve och vattenånga, som är ofarligt för miljön.
 • AdBlue® är en luktfri, färglös och giftfri vätska som består av 32,5% urea och 67,5% vatten.
Close

Vi har tagit hand om att ditt fordon så det är lika effektivt att köra som innan uppdateringen när det gäller bränsleekonomi, prestanda och ljudnivå. Till följd av uppdateringen av motorstyrenheten ökar den genomsnittliga AdBlue®-förbrukningen *. En gratis mjukvaruuppdatering är för närvarande tillgänglig för följande fordon:

Från 900km innan din AdBlue®-tank är tom ** får du det kontinuerliga meddelandet:
Motorstart Förhindras 900 km.
Om du fått denna varning fyll i med minst 5l AdBlue®.
När tanken är helt uttömd, startar inte motorn.

 

* Förbrukningen kan variera beroende på t.ex. på ditt körbeteende och fordonsbelastning.
** Tom = tanken fylls helt på.

 

Bränsleförbrukning:

 

Insignia 2.0 CDTI
Bränsleförbrukning i l/100 km: stadskörning 6,7 – 8,7, landsvägskörning 4,3 – 5,4, blandad körning 5,2 – 6,5; Koldioxidutsläpp i g/km: kombinerad 136-150.

 

Enligt föreskrift R (EG) nr 715/2007 (i respektive version gäller).