Recycling

PÅ VÄG MOT EN GRÖNARE FRAMTID.

Återvinning för vår miljö.

Eftersom miljön är så viktig för oss gör vi vår återvinningsprocess effektivare genom att redan från början konstruera produkter som är återvinningsbara.

Opels återvinningsinriktade konstruktion är en viktig del av vårt produktansvar. Målet är att minska det avfall som uppstår under fordonstillverkningen och i slutet av fordonets livslängd. Opels återvinningsinriktade konstruktion ingår i vårt åtagande för miljön och bevarandet av dyrbara material- och energiresurser.

 

ÅTERVINNINGSINRIKTAD DESIGN

Gör återvinningen så mycket enklare.

När det gäller produktutveckling bygger Opels återvinningsstrategi på två hörnstenar:

 • Återvinningsinriktad design
 • Utveckling och implementering av materialcykler för fordonsproduktion.

Integrerat produktansvar

Utveckling

 • Återvinningsinriktad design
 • Livscykelbedömningar
 • Undvikande av kritiska material

 

Produktion

 • Användning av återvunnet material

 

Användning

 • Avyttring från återförsäljare (avfallshantering)
 • Reservdelar

 

Återvinning

 • Bilåtervinning
 • Rening och förbehandling
 • EU-direktiv
LÄS MER VISA MINDRE

 

För att säkerställa att alla Opels produkter uppfyller våra återvinningsmål, måste alla Opels designteam följa riktlinjerna för återvinning/återanvändning. Dessa riktlinjer har tagits fram till stöd för Opels ingenjörer och leverantörer under utvecklingen av återvinningsbara bilar. Den här processen hjälper även ingenjörerna att utvärdera hur enkelt olika delar, komponenter o.s.v. kan återvinnas i slutet av bilens livslängd.

 

Återvinningsbara designartiklar

 • Val av återvinningsinriktade material
 • Renande design
 • Förbehandlingsdesign
Opel har en lång tradition av att använda återvunnet material. Inte mindre än 130 typer av återvunnen plast har specificerats och godkänts för användning i produktion.

Jämfört med nya resurser måste återvunnet material uppfylla samma tekniska specifikationer och tillverkas till en lägre kostnad. När dessa båda kriterier är uppfyllda prioriteras det återvunna materialet, men inga kompromisser görs med kvaliteten. Vårt återvinningsteam gör allt för att bibehålla högsta kvalitet på utseende och känsla, mekanisk och termisk hållbarhet samt prestanda.

Eftersom våra återvunna material håller så hög standard och kvalitet, kan de nu användas för både synliga och dolda delar på Opels bilar.

Opel Insignia: Användning av återvunnet material

 • Delar tillverkade i återvunnen plast.

ÅTERVINNINGSKONCEPT

För din Opel i slutet av dess livscykel.

Leverans

Den sista ägaren tar det uttjänta fordonet till en auktoriserad demonteringsfirma. Efter kontroll utfärdar demonteringsfirman ett skrotningsintyg (CoD).

Förbehandling och rening

Först tas batteriet bort och bilens airbags neutraliseras. Därefter töms allt bränsle och andra vätskor från det uttjänta fordonet. Det är bl a motorolja, växelolja, bromsvätska samt kylvätska från luftkonditioneringssystemet.

Demontering

Nästa steg är demontering av komponenter och system som därefter säljs eller används som grund för återtillverkning. Om det är ekonomiskt försvarbart avlägsnas plast och glas för återvinning.

Förvaring

Miljöfarligt material samlas ihop och skickas därefter till specialföretag för återvinning eller avyttring.

Bilkross eller kvarn?

De förbehandlade skalen levereras till en kvarn som fördelar och sorterar dem ytterligare för återvinning eller återanvändning.

Post-Shredder Technology – teknik efter bilkrossen (PST)

Material från kvarnen vidarebearbetas med olika tekniker (magnet, bakvattenström, flytning) och resulterar i materialdelar som kan användas som värdefulla sekundära råvaror.

Återvinning/Återanvändning/Deponering

Material från bilkrossen och PST-anläggningarna kan återvinnas (till exempel som ersättning för kol i smältugnar eller vid avvattning av avloppsslam) eller återhämtas inom cementindustrin. Under processen återhämtas 85 % av fordonet, vilket drastiskt minskar mängden som används för deponi.

ÅTERVINNINGSINRIKTAD DESIGN

ÅTERVINN DIN OPEL.

Genom vår återtagningsprocess i slutet av bilens livscykel.
Vi har alltid gjort vårt bästa för att vara miljövänliga, men nu är återvinning inte längre ett val, det är lagstadgat. Den 8 juni 2006 började ELV-bestämmelserna (End of Life Vehicle) att gälla. Det här återvinningsinitiativet kräver att tillverkarna minskar mängden avfall som skapas vid tillverkningen av fordonet och i slutet av dess livscykel.

Från och med den 1 januari 2007 kan alla bilar från Opel lämnas tillbaka av sin ägare till företag inom Opels ELV-nätverk. Tjänsten är kostnadsfri med vissa villkor (se nedan).

Vi vill se till att fordonet återvinns i slutet av sin livscykel på ett miljövänligt sätt. Därför säkerställer vi att alla våra återtagningsplatser uppfyller de lagstadgade kraven i ELV-bestämmelserna genom att låta oberoende experter certifiera dem i enlighet med lagen. Hos var och en av våra återtagningspartners kontrolleras samtliga processer och all dokumentation för allt inkommande och utgående material av våra återvinningsexperter.

Din uttjänta Opel är endast tillgänglig för vår kostnadsfria återtagning om:

 

 • Fordonet har upp till 9 säten eller är en lätt transportbil upp till 3,5 ton
 •  Inga viktiga delar eller komponenter saknas
 •  Fordonet inte innehåller något icke-fordonsrelaterat avfall
 •  De ursprungliga fordonspappren överlämnas tillsammans med fordonet
   
  När du lämnat över din gamla bil upprättar demonteringsfirman ett skrotintyg (CoD) som du behöver för att avregistrera bilen. Därefter sköter demonteringsfirman all miljövänlig återvinning och avyttring av din bil.

 

Hitta närmaste mottagningspartner för Opel.

STENA (Bilretur)        www.bilretur.se

Skrotfrag AB              http://www.skrotfrag.se