Bränsleförbrukning under WLTP-körcykeln
Opel visar vägen: Från och med nu kan du hitta uppgifter om bränsleförbrukning som bygger på den framtida WLTP-körcykeln (Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure). Från hösten 2017 blir WLTP-körcykeln juridiskt bindande och till skillnad från den nuvarande obligatoriska NEDC (New European Driving Cycle), ligger den närmare det moderna körbeteendet. Vi underlättar därför redan nu för våra kunder att uppskatta sina fordons dagliga förbrukning. Den första bilen vi har mätt är Astra. Fler modeller kommer att komma. 
TA REDA PÅ MER

Läs mer om WLTP-körcykeln:

Mer genomsynlighet: Närmare daglig förbrukning.

Insignia Sports Tourer
SE FÖRBRUKNINGSVÄRDEN

 

* I enlighet med EG-förordningar 715/2007 och 692/2008 (i aktuella tillämpliga versioner). Siffrorna avser inte ett specifikt fordon och ingår inte i ett specifikt erbjudande utan är endast avsedda för att jämföra olika fordonstyper.

 

** Det lägre värdet representerar den lägsta mätningen från de fyra faserna i WLTP-cykeln, med bränsleförbrukning för ett fordon med den mest ekonomiska utrustningen sett till den relativa kombinationen av motor och växellåda. Det övre värdet representerar den högsta mätningen av de fyra WLTP-cykelfaserna, hämtat från motsvarande bränsleförbrukning för fordonet med den mest bränsleintensiva utrustningen.

 

Ett fordons dagliga bränsleförbrukning beror i stor utsträckning på den enskilda användningsprofilen och var det körs: i stadstrafik, på landsväg eller på motorväg. De skillnaderna beaktas bättre med WLTP-körcykeln. I stället för att bara beräkna värdena "stadskörning, landsvägskörning och blandad körning" (enligt vad som stipuleras av EG-förordningarna 715/2007 och 692/2008) på grundval av en mer teoretisk körprofil, ger WLTP fyra enskilda värden för olika förbestämda körprofiler (låg, mellan, hög och extrahög) som baseras på statistiska undersökning och analys av användarprofiler och genomsnitt. Dessutom är WLTP-körcykeln mycket mer dynamisk än NEDC och avspeglar högre accelerationer, en högre genomsnittshastighet och en högre maxhastighet.

 

De värden som släppts för Opel Astra från Opel i juni 2016 visar ett omfång som kan förklaras så här: Det lägre värdet är det lägsta värdet från de fyra faserna i WLTP, som körs med den version av Opel Astra som har de lägsta förbrukningsvärdena för den angivna kombinationen av motor och växellåda. Det övre värdet är det högsta värdet från de fyra faserna i WLTP, som körs med den version av Opel Astra som har de högsta förbrukningsvärdena för den angivna kombinationen av motor och växellåda. Värdena som fås ger en bra översikt över och en användbar visning av den förväntade dagsförbrukningen.

 

Observera att värdena som baseras på WLTP-körcykeln avgörs med en standardiserad, fördefinierad körcykel på en testrigg.

Fördelar för dig.

WLTP NEDC
Start temperatur 14°C 20-30°C
Cykeltid 30 min 20 min
Stillastående tidsproportion
13% 25%
Hastighet Genomsnitt: 46.6 km/h
Maximalt: 131 km/h
Genomsnitt: 34 km/h
Maximalt: 121 km/h
Drivkraft Genomsnitt: 7kW
Maximalt: 47 kW
Genomsnitt: 4kW
Maximalt: 34 kW
Påverkan av valfri utrustning och luftkonditionering (AC) Valfri utrustning beaktas för krav på vikt, aerodynamik och VES (Vehicle Electronics Systems) (ingen belastningsström). Ingen AC. Tas ej i beaktning i nuläget.

Mer realistiska förbrukningssiffror.

Förbrukningssiffrorna som anges i NEDC (New European Driving Cycle) är exakta och lätta att jämföra, men de är inte perfekta. Sedan NEDC blev juridiskt bindande 1992, har bilarna och de enskilda körstilarna ändrats kraftigt.  För att bättre motsvara de nya förhållandena har testparametrarna omdefinierats i WLTP ("Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicle Test Procedure").

 

De tar nu hänsyn till:

 • Mer realistisk kördynamik och utomhustemperatur
 • Längre teststräckor
 • Högre genomsnittliga och maximala hastigheter
 • Kortare stopp
 • Mer inbromsning och acceleration

 

Påverkan från tillvalsutrustning spelar också en roll i WLTP-körcykeln.

Den här nya körcykeln blir juridiskt bindande för alla biltillverkare från och med hösten 2017.

Vad är WLTP-körcykeln?

Vad är WLTP-körcykeln?

WLTP-körcykeln består av flera faser, som baseras på vardagskörningsprofiler från förare världen över.

 

Medan den nuvarande NEDC avgör värden för "stadskörning, landsvägskörning och blandad körning" baserade på en teoretisk körprofil, använder WLTP "riktiga" körprofiler som hämtas från en global statistisk undersökning. WLTP-körcykeln är indelad i fyra delar med olika genomsnittshastigheter: låg, mellan, hög och extra hög. Varje del innehåller flera olika körfaser, stopp, accelerations- och bromsningsfaser o.s.v. som representerar vardagskörprofiler. Varje kombination av motor och växellåda testas med både den mest ekonomiska och den mest bränsleintensiva fordonsutrustningen

 

Med början hos Astra kommer Opel att testa samtliga modeller. De publicerade värdena definierar ett intervall från den lägsta till den högsta förbrukningen för varje kombination av motor och växellåda. Det ger en bra indikation på varje modells beräknade dagsförbrukning.

 

Obs! Värdena som baseras på WLTP-körcykeln avgörs med en standardiserad, fördefinierad körcykel på en testrigg.

LÄS MER VISA MINDRE
 • Vad är WLTP-körcykeln?

  WLTP-körcykeln består av flera faser, som baseras på vardagskörningsprofiler från förare världen över.

   

  Medan den nuvarande NEDC avgör värden för "stadskörning, landsvägskörning och blandad körning" baserade på en teoretisk körprofil, använder WLTP "riktiga" körprofiler som hämtas från en global statistisk undersökning. WLTP-körcykeln är indelad i fyra delar med olika genomsnittshastigheter: låg, mellan, hög och extra hög. Varje del innehåller flera olika körfaser, stopp, accelerations- och bromsningsfaser o.s.v. som representerar vardagskörprofiler. Varje kombination av motor och växellåda testas med både den mest ekonomiska och den mest bränsleintensiva fordonsutrustningen

   

  Med början hos Astra kommer Opel att testa samtliga modeller. De publicerade värdena definierar ett intervall från den lägsta till den högsta förbrukningen för varje kombination av motor och växellåda. Det ger en bra indikation på varje modells beräknade dagsförbrukning.

   

  Obs! Värdena som baseras på WLTP-körcykeln avgörs med en standardiserad, fördefinierad körcykel på en testrigg.

Tips för att spara bränsle.

Spara bränsle enkelt.

Faktorer som fordonets design och vädret kan påverka bränsleförbrukningen på sätt du inte råder över. Men visste du att du kan påverka upp till 1/3 av förbrukningen?
 • Spara bränsle enkelt.

  Faktorer som fordonets design och vädret kan påverka bränsleförbrukningen på sätt du inte råder över. Men visste du att du kan påverka upp till 1/3 av förbrukningen?

Frågor om de nya förbrukningssiffrorna.

Varför är NEDC inaktuell?

NEDC (New European Driving Cycle) infördes 1992, men bilar, vägar och körbeteenden har förändrats sedan dess. NEDC är ett artificiellt laboratorietest och är uteslutande avsett att jämföra olika fordon, inte för att återspegla normal förbrukning. Det innebär att den faktiska förbrukningen ofta är mycket annorlunda än NEDC-informationen. Bland huvudorsakerna märks:

 

Den teoretiska körprofilen stämmer inte överens med riktiga användarprofiler.

 • Otillräcklig acceleration.
 • För många stoppfaser.
 • Tar inte med högre hastigheter, t.ex. på motorväg. Det ger en för låg genomsnittshastighet. 
 • Växlingspunkter definieras brett efter typ av växellåda, d.v.s. de är samma för alla bilar med manuell växellåda.
 • Tillvalsutrustning beaktas inte.

Vad mäter NEDC?

NEDC är juridiskt bindande för alla bilar sedan 1992. NEDC baseras på en något teoretisk körprofil och består av två delar. Under de första 13 minuterna simulerar den en körning i stadstrafik med täta start och stopp. Den andra delen motsvarar en landsvägsresa med en topphastighet på 120 km/tim.

Vilka är de fyra delarna av WLTP?

För att ge en mer realistisk uppskattning av förbrukningssiffrorna, baseras WLTP-körcykeln på en global statistisk undersökning av verkliga körprofiler. Den innehåller fyra delar med olika genomsnittshastighet som är allmänt representativa för körprofiler världen över: låg, mellan, hög och extra hög. Varje fas innehåller olika mängder och grader av acceleration, inbromsning stopp o.s.v. som motsvarar vardagskörsituationer.

Vad är skillnaden mellan NEDC och WLTP?

Sedan NEDC infördes 1992, har bilarna och körstilarna ändrats kraftigt.  WLTP-testparametrarna har definierats om för att närmare motsvara verkliga förhållanden. De innefattar nu:

 

 • Längre cykeltider (30 min jämfört med 20 min)
 • Kortare stopptider (13 % jämfört med 25 %)
 • Längre sträckor (ca 23 km jämfört med 11 km)
 • Högre hastigheter (max. 130 km/tim jämfört med 120 km/tim)
 • Nästan 50 % högre genomsnittshastigheter
 • Högre maximal acceleration och fler accelerationsfaser
 • Ca 20-30 % högre körkraft baserat på mer dynamiska körsituationer
 • Mer realistiskt fastställande av körmotstånd för bränsleförbrukningstester
 • Beaktande av tillvalsutrustning i fordonet

 

Siffror som erhålls via WLTP är jämförbara i hela världen, medan NEDC-siffrorna bara är giltiga för Europa.

Du kanske är intresserad av: