FÖRETAG

Vi rapporterar varje år om hållbarhet som täcker ett brett urval av ämnen från miljön och utvecklingen mot CO2-neutral biltillverkning, socialt ansvar, hållbar hantering av leveranskedjan, nya tekniker och säkerhet.

Fram tills att vi köptes av Groupe PSA den 1 augusti 2017, rapporterade vi tidigare om hållbarhet under General Motors i GM:s hållbarhetsrapport, och därför innefattas vi i deras rapport för 2017. Från och med 2018 blir vi i stället en del av Groupe PSA:s CSR-rapport (Corporate Social Responsibility).

Våra tillverkningsanläggningar och vissa utvalda icke-tillverkningsanläggningar upprätthåller ISO 14001-certifierade miljöhanteringssystem. ISO 14001-standarden ger en globalt erkänd grund för utveckling av miljöhanteringssystem för att uppnå miljömål, hantera efterlevnadskrav och förbättra miljöprestanda. Dessutom är vår anläggning i Zaragoza certifierad enligt EMAS. EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) är ett frivilligt instrument som baseras på EG-förordning 1221/2009 och som hjälper företag och organisationer i alla storlekar och branscher att kontinuerligt förbättra sina miljöprestanda.

 

De flesta av våra energihanteringssystem är certifierade enligt ISO 50001. ISO 50001-certifieringen ger företag i alla branscher hjälp att använda energi effektivt för att minska kostnader och spara resurser. Den ger företag möjlighet att utveckla och implementera effektiva energipolicyer och att använda dataanalys för att kontrollera om målen uppnås.

 

ISO 14001 Opel Aspern

ISO 14001 Opel Bochum Warehouse

ISO 14001 Opel Eisenach

ISO 14001 Opel Gliwice and Tychy

ISO 14001 Opel Kaiserslautern

ISO 14001 Opel Russelsheim Engineering

ISO 14001 Opel Russelsheim

 

ISO 14001 Opel Szentgotthard

ISO 14001 Opel Zaragoza

ISO 14001 Opel Vauxhall Ellesmere Port

ISO 14001 Vauxhall Luton

ISO 50001 Opel Aspern

ISO 50001 Opel Bochum

ISO 50001 Opel Eisenach

 

ISO 50001 Opel Gliwice

ISO 50001 Opel Kaiserslautern

ISO 50001 Opel Russelsheim

ISO 50001 Opel Zaragoza

EMAS Enviormental Decleration Opel Zaragoza

EMAS Opel Zaragoza

 

Miljö- och energipolicy.

Vi tar vårt miljöansvar på största allvar. Opel/Vauxhalls miljö- och energipolicy fungerar som ramverk och vägledning för våra anställda, och sammanfattar våra åtaganden inom miljöskydd, energiprestanda och hållbarhet.

Vision

Opel/Vauxhalls strävan är att erkännas som en ledande biltillverkare och leverantör av mobilitetslösningar som arbetar på CO2-neutral och avfallsfri grund.

Miljö- och energiprinciper
Opel/Vauxhall arbetar för att skydda människors hälsa, naturtillgångar och miljön. I engagemanget ingår inte bara att följa all lagstiftning, utan även att integrera sunda miljömässiga och energimedvetna rutiner i alla affärsbeslut. Opel/Vauxhall siktar mot att kontinuerligt förbättra sina miljö- och energiprestanda genom att ställa upp lämpliga syften och mål, tillhandahålla nödvändiga resurser och implementera hanteringssystem. Följande miljö-/energiprinciper utgör ramverket för att ställa upp syften och mål och för att vägleda Opels/Vauxhalls personal i det dagliga arbetet.

 

1. Vi engagerar oss i åtgärder för att bevara och återställa miljön. Det omfattar att minska spill och utsläpp, bevara resurser, spara energi och återvinna material i alla stadier av produktens livscykel.

2. Vi ska fortsätta arbeta med att utveckla alternativa drivsystem och hållbara mobilitetstjänster för att eliminera utsläpp av föroreningar.

3. Vi ska fortsätta stödja inköp av energieffektiva produkter och tjänster och utveckla för bättre energiprestanda.

4. Vi ska fortsätta samarbeta med myndigheter för att utveckla tekniskt sunda och ekonomiskt ansvarsfulla miljölagar och -regelverk.

5. Vi ska fortsätta uppfylla våra efterlevnadskrav som omfattar juridiska och andra krav som Opel/Vauxhall förbundit sig till, beträffande energianvändning, -förbrukning och -effektivitet och beträffande miljön.

6. Vi ska fortsätta hantera miljöskyddet med ISO 14001- eller EMAS-certifierade hanteringssystem vid våra tillverkningsanläggningar. För icke-tillverkningsanläggningar avgörs den nivå av hanteringssystem som krävs baserat på riskbedömningar. På de flesta av våra tillverkningsanläggningar hanteras energiprestanda med ISO 50001-certifierade hanteringssystem, och vi utvecklar en strategi för att implementera sådana system vid alla tillverkningsanläggningar. Vi förbättrar våra hanteringssystem kontinuerligt för att förbättra miljö- och energiprestanda.

7 Vi ska begära att leverantörer underhåller ISO 14001/ISO 50001-certifierade system eller motsvarande. Dessutom överväger vi villkor för miljö- och energiprestanda när vi väljer leverantörer.

8. Vi ska fortsätta integrera miljö-/energirelaterade uppgifter i våra produktionssystem, planering, och underhålls- och logistikaktiviteter för att befrämja enskilda individers medvetenhet och ansvar och reglera våra risker bättre.

9. Vi är tillmötesgående och i dialog med interna och externa intressenter, inklusive tillgänglig information kring vår miljö- och energiprestanda, och stöder aktivt initiativ som förbättrar miljömedvetande, biologisk mångfald och energimedvetenhet.

10. Vi engagerar oss för att förvandla vår organisation till ett mycket energieffektivt företag.