HÅLLBARHET

En av de största utmaningarna som fordonsbranschen ställs inför är miljön. Som biltillverkare har vi ett socialt ansvar att agera etiskt. Därför investerar vi tid, forskning och pengar i nya tekniker i alla stadier av tillverkningsprocessen, från våra fabriker och anläggningar till bilarna vi säljer. Vårt mål är att minska vår miljöpåverkan och fortsätta ta viktiga, positiva steg som är en förebild för branschen i sin helhet.