Produkt

Utsläppstransparens.

Sedan den 1 september 2017 har vissa nya bilar utsläppstestats med hjälp av det nya harmoniserade världsomfattande provningsförfarandet för lätta nyttofordon (WLTP), ett nytt och mer realistiskt provningsförfarande för att mäta bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp. Den 1 september 2018 ersatte WLTP fullt ut det tidigare provningsförfarandet, NEDC (New European Drive Cycle), för alla nya personbilar.

LÄS MER

Clean Tech/E-mobilitet

Som en del av vårt engagemang för en hållbar framtid fokuserar vi både på nya tekniker som tas fram för att göra våra befintliga motorer mer effektiva, och på att skapa ett e-mobilitetssystem till stöd för våra framtida elfordon. 
Blueinjection.

Våra dieselmotorer använder BlueInjection i sin SCR-teknik (Selective Catalytic Reduction). AdBlue®1 sprutas automatiskt in i avgasreningen för att omvandla skadliga kväveoxidutsläpp till kväve och vattenånga, som båda är oskadliga för miljön.

LÄS MER

1AdBlue® är ett registrerat varumärke som tillhör Verband der Automobilindustrie e.V.