Säkerhet & innovation

Automatisk nödbromsning
Automatisk nödbromsning med fotgängarskydd varnar dig om risk för kollision med fotgängare eller andra fordon1 upptäcks. Om du inte gör något bromsar bilen automatiskt. 
Fungerar automatiskt över 5 km/h och under 85 km/h. Från 0 till 30 km/h är retardationsmåttet för att minska kollisionens slaghastighet 0,9 g. Från 30 till 85 km/h minskar systemet hastigheten med högst 22 km/h. Över denna gräns måste föraren bromsa själv för att minska hastigheten ytterligare. Hastighetsområdet för automatisk nödbromsning med fotgängarskydd beror på det upptäckta hindret (föremål i rörelse: 5–85 km/h; stillastående föremål 5–80 km/h; fotgängare: 5–60 km/h). Opels förarhjälpssystem är avsedda att hjälpa föraren inom de begränsningar som är inbyggda i systemen. Föraren är fortfarande ansvarig för körningen.
Avancerad parkeringshjälp

Automatisk parkeringshjälp1 upptäcker lämpliga parkeringsplatser, tar över styrningen och ger ljudliga och visuella varningar för att förhindra kollisioner när du parkerar.

 

Tillval.

 
Avåkningsvarnaren
Funktionen avåkningsvarnaren varnar föraren och korrigerar kursen om Combo-e Life oväntat börjar byta fil, så att du håller rätt kurs. 
Hastighetsreglering i nedförsbacke

Hastighetsreglering i nedförsbacke är en av funktionerna i systemet IntelliGrip1 som hjälper dig navigera säkert även i de brantaste av backar, på ett kontrollerat och behärskat sätt genom att automatiskt styra hastighet och inbromsning. 

 

1 Tillval.

 
Igenkänning av trafikskyltar
Funktionen Igenkänning av trafikskyltar läser av vägskyltar för att känna igen ändrade hastighetsgränser och föreslår därefter att föraren anpassar hastigheten.
 
Dödavinkelvarnare
Dödavinkelvarnaren upptäcker och varnar föraren om fordon i intilliggande körfält snabbt närmar sig i döda vinkeln, vilket ger större trygghet och smidighet vid filbyte. 
Sidovakt

Systemet för sidovakt1 använder tolv sensorer för att varna för hinder som kanske inte är synliga under långsam kurvtagning via visuella och ljudliga varningar på infotainmentskärmen.

 

1 Tillval.

 
IntelliGrip

Det smarta IntelliGrip1-systemet finns med fem olika körlägen och anpassar sig till förhållanden med dåligt grepp, till exempel körning i lera, sand eller snö.

 

1 Tillval.

 
Säkerhet och krockkuddar
Sex krockkuddar inklusive förar-, passagerar-, sidokuddar och krockgardiner ger höga säkerhetsnivåer för dig och dina passagerare.
 
Backkamera

Panoramabackkameran1 med 180° vidvinkelvy projicerar bilens omgivningar på 8-tums pekskärmen. De virtuella hjälplinjerna på displayen gör det enklare att backa.

 

1 Tillval.

 
Head Up-Display

Head Up-Displayen1 är en glasskärm bakom ratten som visar viktig information som hastighet, kollisionsvarningar och navigation, så att du kan hålla ögonen på vägen.

 

1 Tillval.