Assistans & Garanti

OPEL FLEXCARE ASSISTANS & GARANTI

FÖRLÄNGT SKYDD FÖR DIN BIL INKLUDERAR:

  • OPEL VÄGASSISTANS
  • OPELS UTÖKADE GARANTI

 

DU KAN FLEXIBELT DEFINIERA DEN VARAKTIGHET OCH KÖRSTRÄCKA SOM PASSAR DIG BÄST.

KOMPONENTER OPEL FLEXCARE UTÖKAD GARANTI

Var förberedd. Utnyttja Opel FlexCare-lösningar som täcker:

OPEL ASSISTANS

  • Bogsering till en auktoriserad Opelverkstad om problemet inte går att lösa direkt
  • Ersättningsbil vid behov
  • Hotellvistelse
  • Hemtransport

OPELS UTÖKADE GARANTI

  • En förlängning av nybilsgarantin
  • Gäller efter att bilens 2-års ordinarie bilgaranti löpt ut

Opel FlexCare priser

Avtalstid/
Körsträcka *

 

3 år 5 år
90 000 km 1 910,-
150 000 km
6 268,-

* Maximal total körsträcka från bilens första registrering.
Alla priser i prislistan är i SEK inkl. moms.

Avtalstid/
Körsträcka *

 

3 år 5 år
90 000 km 2 326,-
150 000 km
8 197,-

* Maximal total körsträcka från bilens första registrering.
Alla priser i prislistan är i SEK inkl. moms.

Avtalstid/
Körsträcka *

 

3 år 5 år
90 000 km 2 030,-
150 000 km
7 265,-

* Maximal total körsträcka från bilens första registrering.
Alla priser i prislistan är i SEK inkl. moms.

Avtalstid/
Körsträcka *

 

3 år 5 år
90 000 km 2 030,-
150 000 km
7 265,-

* Maximal total körsträcka från bilens första registrering.
Alla priser i prislistan är i SEK inkl. moms.

Avtalstid/
Körsträcka *

 

3 år 5 år
90 000 km 1 910,-
150 000 km
6 268,-

* Maximal total körsträcka från bilens första registrering.
Alla priser i prislistan är i SEK inkl. moms.

Avtalstid/
Körsträcka *

 

3 år 5 år
90 000 km 2 326,-
150 000 km
7 265,-

* Maximal total körsträcka från bilens första registrering.
Alla priser i prislistan är i SEK inkl. moms.

Avtalstid/
Körsträcka *

 

3 år 5 år
90 000 km 2 027,-
150 000 km
7 962,-

* Maximal total körsträcka från bilens första registrering.
Alla priser i prislistan är i SEK inkl. moms.

Avtalstid/
Körsträcka *

 

3 år 5 år
90 000 km 4 713,-
150 000 km
14 459,-

* Maximal total körsträcka från bilens första registrering.
Alla priser i prislistan är i SEK inkl. moms.

Avtalstid/
Körsträcka *

 

3 år 5 år
90 000 km 2 326,-
150 000 km
7 265,-

* Maximal total körsträcka från bilens första registrering.
Alla priser i prislistan är i SEK inkl. moms.

Avtalstid/
Körsträcka *

 

3 år 5 år
90 000 km 3 347,-
150 000 km
10 101,-

* Maximal total körsträcka från bilens första registrering.
Alla priser i prislistan är i SEK inkl. moms.

Avtalstid/
Körsträcka *

 

3 år 5 år
90 000 km 3 347,-
150 000 km
10 101,-

* Maximal total körsträcka från bilens första registrering.
Alla priser i prislistan är i SEK inkl. moms.

Avtalstid/
Körsträcka *

 

3 år 5 år
90 000 km 4 713,-
150 000 km
14 459,-

* Maximal total körsträcka från bilens första registrering.
Alla priser i prislistan är i SEK inkl. moms.

Förlängd Opel Vägassistans under hela giltighetsperioden för FlexCare.

Förlängd vägassistans tar vid direkt när bilens ordinarie vägassistans upphör och gäller sedan i ytterligare två (2) till

fyra (4) år beroende på vilken FlexCare täckning som har valts. Giltighetstiden för den förlängda vägassistansen begränsas

också av den totala körsträcka från bilens 1:a registrering som har valts för FlexCare tjänsterna. Opel FlexCare Vägassistans

gäller enligt samma villkor och omfattning som redovisas i Opel Servicehäfte tillhörande fordonet.

 

 

Opels förlängda garanti till dess bilen är maximalt 5 år.

Garantin tar vid direkt när bilens tvååriga (2-åriga) nybilsgarantin upphör och gäller sedan i ytterligare ett (1) till tre (3) år

beroende på vilken FlexCare täckning som har valts. Giltighetstiden för den förlängda garantin begränsas också av den totala

körsträcka från bilens 1:a registrering som har valts för FlexCare tjänsterna.

 

 

Fullständiga villkor för Opel FlexCare finns i Opel FlexCare kundvillkor.