Service, Assistans & Garanti

OPEL FLEXCARE SERVICE, ASSISTANS & GARANTI

FULLSTÄNDIGT SKYDD FÖR DIN BIL INKLUDERAR:

 • OPEL VÄGASSISTANS
 • OPELS UTÖKADE GARANTI
 • OPEL-SERVICEGENOMGÅNG

 

DU KAN FLEXIBELT DEFINIERA DEN VARAKTIGHET OCH KÖRSTRÄCKA SOM PASSAR DIG BÄST.

KOMPONENTER OPEL FLEXCARE SERVICE, ASSISTANS & GARANTI

Var förberedd. Utnyttja Opel FlexCare-lösningar som täcker:

OPEL ASSISTANS

 • Bogsering till en auktoriserad Opelverkstad om problemet inte går att lösa direkt
 • Ersättningsbil vid behov
 • Hotellvistelse
 • Hemtransport

OPELS UTÖKADE GARANTI

 • En förlängning av nybilsgarantin
 • Gäller efter att bilens 2-års ordinarie bilgaranti löpt ut

OPELS ÅRLIGA UNDERHÅLLSSERVICE

 • Alla delar och vätskor som används under en service
 • Arbete enligt specifikationen i serviceplanen
 • Rostskyddskontroller

Opel FlexCare priser

Avtalstid/
Körsträcka *

 

3 år 4 år
45 000 km 8 111,-
60 000 km 12 763,-
90 000 km 8 817,-
120 000 km 14 504,-

* Maximal total körsträcka från bilens första registrering.
Alla priser i prislistan är i SEK inkl. moms.

Avtalstid/
Körsträcka *

 

3 år 4 år 5 år
45 000 km 7 611,-
60 000 km 12 720,-
90 000 km 8 658,-
120 000 km 14 630,-
150 000 km 22 658,-

* Maximal total körsträcka från bilens första registrering.
Alla priser i prislistan är i SEK inkl. moms.

Avtalstid/
Körsträcka *

 

3 år 5 år
45 000 km 5 368,-
90 000 km 10 455,-
150 000 km 26 813,-

* Maximal total körsträcka från bilens första registrering.
Alla priser i prislistan är i SEK inkl. moms.

Avtalstid/
Körsträcka *

 

3 år 5 år
45 000 km 5 368,-
90 000 km 8 777,-
150 000 km 26 813,-

* Maximal total körsträcka från bilens första registrering.
Alla priser i prislistan är i SEK inkl. moms.

Avtalstid/
Körsträcka *

 

3 år 4 år
45 000 km 6 287,-
60 000 km 10 480,-
90 000 km 7 796,-
120 000 km 12 689,-

* Maximal total körsträcka från bilens första registrering.
Alla priser i prislistan är i SEK inkl. moms.

Avtalstid/
Körsträcka *

 

3 år 4 år 5 år
45 000 km 8 067,-
60 000 km 13 286,-
90 000 km 10 088,-
120 000 km 15 960,-
150 000 km 25 230,-

* Maximal total körsträcka från bilens första registrering.
Alla priser i prislistan är i SEK inkl. moms.

Avtalstid/
Körsträcka *

 

3 år 4 år 5 år
45 000 km 8 672,-
60 000 km 15 050,-
90 000 km 10 406,-
120 000 km 16 876,-
150 000 km 27 651,-

* Maximal total körsträcka från bilens första registrering.
Alla priser i prislistan är i SEK inkl. moms.

Avtalstid/
Körsträcka *

 

3 år 4 år 5 år
45 000 km 10 757,-
60 000 km 16 772,-
90 000 km 11 196,-
120 000 km 19 532,-
150 000 km 29 935,-

* Maximal total körsträcka från bilens första registrering.
Alla priser i prislistan är i SEK inkl. moms.

Avtalstid/
Körsträcka *

 

3 år 4 år 5 år
45 000 km 8 655,-
60 000 km 13 798,-
90 000 km 9 473,-
120 000 km 15 513,-
150 000 km 23 386,-

* Maximal total körsträcka från bilens första registrering.
Alla priser i prislistan är i SEK inkl. moms.

Avtalstid/
Körsträcka *

 

3 år 5 år
90 000 km 9 420,-
150 000 km 21 058,-

* Maximal total körsträcka från bilens första registrering.
Alla priser i prislistan är i SEK inkl. moms.

Avtalstid/
Körsträcka *

 

3 år 5 år
90 000 km 9 738,-
150 000 km 19 656,-

* Maximal total körsträcka från bilens första registrering.
Alla priser i prislistan är i SEK inkl. moms.

Avtalstid/
Körsträcka *

 

3 år 4 år 5 år
45 000 km 9 886,-
60 000 km 16 329,-
90 000 km 11 338,-
120 000 km 20 076,-
150 000 km 31 182,-

* Maximal total körsträcka från bilens första registrering.
Alla priser i prislistan är i SEK inkl. moms.

Årlig underhållsservice.

Rätten till kostnadsfri årlig underhållsservice gäller för det antal servicetillfällen och för den maximala körsträcka som har

valts för FlexCare tjänsterna. Årlig underhållsservicen omfattar arbete, delar och förbrukningsartiklar som åtgår för service i

enlighet med bilens servicehäfte, samt de ytterligare obligatoriska åtgärder som ska utföras i enlighet med bilens servicehäfte.

 

 

Förlängd Opel Vägassistans under hela giltighetsperioden för FlexCare.

Förlängd vägassistans tar vid direkt när bilens ordinarie vägassistans upphör och gäller sedan i ytterligare två (2) till

fyra (4) år beroende på vilken FlexCare täckning som har valts. Giltighetstiden för den förlängda vägassistansen begränsas

också av den totala körsträcka från bilens 1:a registrering som har valts för FlexCare tjänsterna. Opel FlexCare Vägassistans

gäller enligt samma villkor och omfattning som redovisas i Opel Servicehäfte tillhörande fordonet.

 

 

Opels förlängda garanti till dess bilen är maximalt 5 år.

Garantin tar vid direkt när bilens tvååriga (2-åriga) nybilsgarantin upphör och gäller sedan i ytterligare ett (1) till tre (3) år

beroende på vilken FlexCare täckning som har valts. Giltighetstiden för den förlängda garantin begränsas också av den totala

körsträcka från bilens 1:a registrering som har valts för FlexCare tjänsterna.

 

 

Fullständiga villkor för Opel FlexCare finns i Opel FlexCare kundvillkor.