OPEL NYHETSBREV.

Kontrollera dina uppgifter nedan:

1. Välj ditt nyhetsbrev

    1. Välj ett eller flera email nyhetsbrev.

      Välj ett eller flera email nyhetsbrev.

2. Fyll i din kontaktinformation

* markerar ett obligatoriskt fält

3. Läs om Opels rättsliga förhållanden

Close

Summering personlig information

Du samtycker till att dina personuppgifter inhämtas och lagras av Opel Sverige AB i syfte att handlägga din förfrågan samt i marknadsföringssyfte, vilket innefattar att genomföra marknadsundersökningar, spåra försäljningsdata och för att Opel Sverige AB, General Motors Holdings LLC (Michigan USA) och OnStar Ltd. ska kunna kontakta dig. Dina personuppgifter kan också komma att lämnas ut till företag inom General Motors-koncernen och till deras leverantörer, återförsäljare och agenter för ovan angivna ändamål. Du samtycker också till att dina personuppgifter får överföras till och behandlas utanför det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (”EES”).Opel Sverige AB kommer att vidta alla skäligen motiverade åtgärder för att tillförsäkra att dina personuppgifter behandlas på ett säkert sätt och i enlighet med gällande lagstiftning. Du kan närsomhelst återkalla ditt samtycke till att kontaktas i marknadsföringssyfte. Du har också rätt att en gång per kalenderår, utan kostnad, skriftligen begära att få information om alla personuppgifter rörande dig som Opel Sverige AB behandlar. Du har också rätt att begära rättelse i fråga om personuppgifter som Opel Sverige AB behandlar om dig. Läs mer om de allmänna villkoren och vår Integritets- & Cookiespolicy.

Activate social sharing now!

Test text social sharing switch message

x