Säkerhet & förarassistans
Automatisk nödbromsning
Automatisk nödbromsning1 med fotgängarskydd varnar dig om kollisioner håller på att inträffa med fotgängare eller andra fordon2. Om du inte gör något i samband med en kollisionsrisk bromsar bilen automatiskt.
 

1 Tillval.

2 Fungerar automatiskt över 5 km/h under 85 km/h. Från 0 till 30 km/h är retardationsmåttet för att minska kollisionens slaghastighet 0,9 g. Från 30 till 85 km/h minskar systemet hastigheten med högst 22 km/h. Över denna gräns måste föraren bromsa själv för att minska hastigheten ytterligare. Hastighetsområdet för automatisk nödbromsning med fotgängarskydd beror på det detekterade hindret (föremål i rörelse: 5–85 km/h; stillastående föremål 5–80 km/h; fotgängare: 5–60 km/h). Opels förarassistanssystem är avsedda att hjälpa föraren inom de begränsningar som är inbyggda i systemen. Föraren är fortfarande ansvarig för körningen.

Filhållningsassistent

Filhållningsassistenten1 varnar föraren med en avåkningsvarning och korrigerar försiktigt kursen om din Combo-e håller på att lämna filen.

 

Tillval.

 
Igenkänning av hastighetsskyltar

Igenkänning av hastighetsskyltar1 läser av vägskyltar, upptäcker förändrade hastighetsgränser och skickar varningar till föraren.

 

1 Tillval.

 
Säkerhet & krockkuddar
Förar-, passagerar- och sidokrockkudde är standard på alla versioner. 
Dödavinkelvarnare

Dödavinkelvarnaren1 upptäcker och varnar föraren om fordon i intilliggande körfält snabbt närmar sig i döda vinkeln, vilket ger större trygghet vid filbyte och gör resan smidigare.

 

1 Tillval.

 
Hastighetsreglering i nedförsbacke

Hastighetsreglering i nedförsbacke1 är en av funktionerna i systemet IntelliGrip som hjälper dig att hantera även de brantaste av backar på ett kontrollerat och behärskat sätt, genom att automatiskt styra hastighet och inbromsning.

 

1 Tillval.

 
Sidoskydd

Systemet Flank Guard1 (Sidoskydd) använder 12 sensorer för att varna för hinder, som kan vara svåra att se i samband med kurvtagning. Systemet uppmärksammar föraren med ljudvarningar samt varningar via infotainmentskärmen.

 

Tillval.

 
Surround Rear Vision

Surround Rear Vision1 använder två kameror för att visa bilens omgivningar på en 5-tumskärm. Det ger föraren sikt runt hela bilen, vilket inte minst gör det smidigare att parkera.

 

Tillval.

 
Backkamera
Backkameran visar linjer på en 8-tumspekskärm för att göra det enklare att backa. 
Släpstabilisering
Släpstabilisering är ett smart system som övervakar stabiliteten i en släpvagn och automatiskt korrigerar bilens hastighet med hjälp av vridmoment och fyrhjulsinbromsning för att dämpa överdrivna och potentiellt farliga vibrationer.