Säkerhet & förarassistans
Filhållningsassistent

Filhållningsassistenten1 varnar föraren med en avåkningsvarning och korrigerar försiktigt kursen om din Combo-e håller på att lämna filen.

 

Tillval.

 
Igenkänning av hastighetsskyltar

Igenkänning av hastighetsskyltar1 läser av vägskyltar, upptäcker förändrade hastighetsgränser och varnar föraren efterhand.

 

1 Tillval.

 
Automatisk nödbromsning
Automatisk nödbromsning1 med fotgängarskydd varnar dig om kollisioner håller på att inträffa med fotgängare eller andra fordon2. Om du inte gör något i samband med en kollisionsrisk bromsar bilen automatiskt.
 

1 Tillval.

2 Fungerar automatiskt över 5 km/h under 85 km/h. Från 0 till 30 km/h är retardationsmåttet för att minska kollisionens slaghastighet 0,9 g. Från 30 till 85 km/h minskar systemet hastigheten med högst 22 km/h. Över denna gräns måste föraren bromsa själv för att minska hastigheten ytterligare. Hastighetsområdet för automatisk nödbromsning med fotgängarskydd beror på det detekterade hindret (föremål i rörelse: 5–85 km/h; stillastående föremål 5–80 km/h; fotgängare: 5–60 km/h). Opels förarassistanssystem är avsedda att hjälpa föraren inom de begränsningar som är inbyggda i systemen. Föraren är fortfarande ansvarig för körningen.

Säkerhet & krockkuddar

Fyra krockkuddar1 inklusive förar-, passagerar- och sidokuddar ger höga säkerhetsnivåer för dig och dina passagerare under resan.

 

1 Tillval.

 
Trötthetsvarnare
Trötthetsvarnaren1 analyserar körmönster för att upptäcka tecken på att föraren håller på att bli trött. En rad varningar råder föraren att vidta åtgärder. 
Efter 2 timmars körning i hastigheter över 65 km/h får föraren ett varningsljud. Samtidigt beräknar systemet en distraktionsnivå utifrån körmönster, t.ex. förarens förmåga att stanna i en fil. Om systemet upptäcker farliga körbeteenden, kommer en serie allt högre ljudvarningar som informerar föraren och varnar om att en åtgärd måste vidtas. Distraktionsnivån sjunker efter tio minuters säker körning. Beräkningen stoppas när fordonets hastighet sjunker under 65 km/h.
Flank Guard

Systemet Flank Guard(Sidoskydd) använder 12 sensorer för att varna för hinder, som kan vara svåra att se i samband med kurvtagning. Systemet uppmärksammar föraren med ljudvarningar samt varningar via infotainmentskärmen.

 

Tillval.

 
Surround Rear Vision

Surround Rear Vision1 använder två kameror för att visa bilens omgivningar på en 5-tumsskärm. Det ger föraren sikt runt hela bilen, vilket inte minst underlättar i samband med parkering. 

 

Standard eller tillval beroende på utrustningsnivå.

 
Backkamera

Backkameran1 visar med linjer på 8-tumspekskärmen för att göra det enklare att backa.

 

1 Standard eller inte tillgänglig beroende på utrustningsnivå.

 
Värmefunktioner

Med uppvärmda säten1 och en uppvärmd ratt i läder1 för värme när kylan kommer, förblir Combo bekväm oavsett årstid.

 

Tillval.

 
Automatisk farthållare

Den automatiska farthållaren1 bibehåller den önskade hastigheten från 30–160 km/h och bromsar eller gasar för att hålla ett fast avstånd till fordonet framför, och ger en säker och avkopplande körning.

 

Tillval.