Hoppa till innehåll
BEV, PHEV och E-REV

Ett brett utbud av eldrift

Det finns många olika typer av elbilar, allt från de som huvudsakligen drivs mekaniskt till de som uteslutande drivs elektriskt. 

Mildhybrid (mHEV)

Ett mildhybridfordon drivs av en förbränningsmotor som strömförsörjer en elmotor. Elmotorn kan lagra energi och använda den vid lämpliga tillfällen. Detta säkerställer en bränslebesparing på upp till en liter per 100 kilometer. Alla mildhybrider har ett litiumjonbatteri för att lagra energi. Energin kommer från befintliga start-stopp-system eller från regenerativ bromsning.

Full/Stark hybrid (sHEV)

Ett fordon med förbränningsmotor och en batteridriven motor. Fordonet drivs av förbränningsmotorn, men vid långsamma hastigheter (upp till 50 km/h) och korta avstånd (ca. 3 km), är också ren elektrisk drivning möjlig. Den el som behövs för att driva elmotorn produceras av förbränningsmotorn.

Plug-in hybrid/laddhybrid (PHEV)

En laddhybrid fungerar som en full hybrid men kan köra högre hastigheter (upp till 130 km/h) och längre avstånd (ca 40 km) på endast elektricitet. Förbränningsmotorn laddar batteriet om strömmen är otillräcklig. Batteriet kan också laddas med en extern strömförsörjning.

Räckviddsextenderfordon (E-REV)

Ett batteridrivet fordon som innehåller en liten extra förbränningsmotor enbart för att ladda batteriet. I motsats till en laddhybrid kan räckviddsförlängaren inte köra fordonet mekaniskt.

Batterielektriska fordon (BEV)

Körs uteslutande på en elektrisk motor som drivs av ett batteri, inget fossilt bränsle behövs. Batteriet kan laddas med extern strömförsörjning. Fordonets motor är 100 % fri från CO2-utsläpp.

Elektriska bränslecellsfordon (FCEV)

Även FCEV körs enbart på en elmotor, men i motsats till BEV genereras elen av vätgasbränsleceller i stället för batterier. Vätgasbränsleceller genererar elektricitet genom att kombinera väte med syre. Liksom BEV är FCEV 100 % fri från CO2-utsläpp.

Upptäck våra elbilar och plug-in hybrider