Hoppa till innehåll
Återvinning

Återvinning för vår miljö

Eftersom miljön är så viktig för oss gör vi vår återvinningsprocess effektivare genom att redan från början konstruera produkter som är hållbara.

Opels hållbarhetsinriktade konstruktion är en viktig del av vårt produktansvar. Målet är att minska det avfall som uppstår under fordonstillverkningen och i slutet av fordonets livslängd. Opels hållbarhetsinriktade konstruktion ingår i vårt åtagande för miljön och bevarandet av dyrbara material- och energiresurser.

 

Lämna din uttjänta bil för återvinning

K.W. Bruun Autoimport (svensk importör av Opel) följer den svenska förordningen SFS 2007:185 gällande producentansvar för uttjänta fordon och säkerställer att målen för återvinning av bilar uppnås i samarbete med Stena Recycling AB – ledande företag inom återvinning.

I Sverige lever en bil i genomsnitt cirka 17 år, innan det är dags för återvinning. Biltillverkare och bilimportörer lyder under ett producentansvar för uttjänta bilar, där biltillverkare och bilimportörer har ett ansvar för att bilen tas om hand på ett miljöriktigt sätt den dag bilen tjänat ut. Producentansvaret föreskriver att materialet i den uttjänta bilen ska återvinnas till minst 95 procent och det innebär också att kompletta uttjänta bilar tas emot kostnadsfritt i det landsomfattande mottagningssystemet BilRetur.

Hållbar design

Gör återvinningen så mycket enklare

När det gäller produktutveckling bygger Opels återvinningsstrategi på två hörnstenar:

 • Miljöinriktad konstruktion
 • Utveckling och implementering av materialcykler för fordonsproduktion.

Integrerat produktansvar

Utveckling

 • Livscykelutvärderingar
 • Hållbara utvalda materialval

 

Produktion

 • Användning av återvunnet material

 

Användning

 • Återförsäljaravfall (avfallshantering)
 • Reservdelar

 

Återvinning

 • Återvinning av fordon
 • Rening och förbehandling
 • EU:s direktiv om uttjänta fordon
Läs mer Visa mindre
För att säkerställa att alla Opel produkter uppfyller våra återvinningsmål, måste alla Opels designteam följa riktlinjerna för återvinning/återanvändning. Dessa riktlinjer har tagits fram till stöd för Opel ingenjörer och leverantörer under utvecklingen av återvinningsbara bilar. Den här processen hjälper även ingenjörerna att utvärdera hur enkelt olika delar, komponenter o.s.v. kan återvinnas i slutet av bilens livslängd.

Återvinningsbara designartiklar

 • Hållbara utvalda materialval
 • Design för rening och förbehandling
 • Design för förbehandling
Opel har en lång tradition av att använda återvunnet material. Inte mindre än 230 typer av återvunnen plast har specificerats och godkänts för användning i produktion.

Jämfört med nya resurser måste återvunnet material uppfylla samma tekniska specifikationer och tillverkas till en lägre kostnad. När dessa båda kriterier är uppfyllda prioriteras det återvunna materialet, men inga kompromisser görs med kvaliteten. Vårt återvinningsteam gör allt för att bibehålla högsta kvalitet på utseende och känsla, mekanisk och termisk hållbarhet samt prestanda.

Eftersom våra återvunna material håller så hög standard och kvalitet, kan de nu användas för både synliga och dolda delar på Opel bilar.

Användande av återvunnet material

Markerade delar kan vara tillverkade av återvunnet material.

Återvinningskoncept

Så funkar återvinningen av din Opel

Leverans

Den sista ägaren tar det uttjänta fordonet till en auktoriserad demonteringsfirma. Efter kontroll utfärdar demonteringsfirman ett skrotningsintyg (CoD). 

Förbehandling och rening

Först tas batteriet bort och bilens airbags neutraliseras. Därefter töms allt bränsle och andra vätskor från det uttjänta fordonet. Det är bl.a. motorolja, växelolja, bromsvätska samt kylvätska från luftkonditioneringssystemet.

Demontering

Nästa steg är demontering av komponenter och system som därefter säljs eller används som grund för återtillverkning. Om det är ekonomiskt försvarbart avlägsnas plast och glas för återvinning. 

Förvaring

Miljöfarligt material samlas ihop och skickas därefter till specialföretag för återvinning eller avyttring.

Kross

De förbehandlade skalen levereras till en kross som fördelar och sorterar dem ytterligare för återvinning eller återanvändning. 

Post-Shredder Technology – teknik efter bilkrossen (PST)

Material från kvarnen vidarebearbetas med olika tekniker (magnet, bakvattenström, flytning) och resulterar i materialdelar som kan användas som värdefulla sekundära råvaror. 

Återvinning/Återanvändning/Deponering

Material från bilkrossen och PST-anläggningarna kan återvinnas (till exempel som ersättning för kol i smältugnar eller vid avvattning av avloppsslam) eller återhämtas inom cementindustrin. Under processen återhämtas 95 % av fordonet, vilket drastiskt minskar mängden som används för deponi.

Bilretur

Återvinn din Opel

Genom vår återtagningsprocess i slutet av bilens livslängd.

 

Vi har alltid gjort vårt bästa för att vara miljövänliga, men nu är återvinning inte längre ett val, det är lagstadgat. Den 8 juni 2006 började ELV-bestämmelserna (End-of-Life Vehicle) att gälla. Det här återvinningsinitiativet kräver att tillverkarna minskar mängden avfall som skapas vid tillverkningen av fordonet och i slutet av dess livscykel.

 

Från och med den 1 januari 2007 kan alla bilar från Opel lämnas tillbaka av sin ägare till företag inom Opels ELV-nätverk. Tjänsten är kostnadsfri med vissa villkor (se nedan).

 

Vi vill se till att fordonet återvinns i slutet av sin livscykel på ett miljövänligt sätt. Därför säkerställer vi att alla våra återtagningsplatser uppfyller de lagstadgade kraven i ELV-bestämmelserna genom att låta oberoende experter certifiera dem i enlighet med lagen. Hos var och en av våra återtagningspartners kontrolleras samtliga processer och all dokumentation för allt inkommande och utgående material av våra återvinningsexperter.

 

Din uttjänta Opel är endast tillgänglig för vår kostnadsfria återtagning om:

 

 • Fordonet har upp till 9 säten eller är en lätt transportbil upp till 3,5 ton
 • Inga viktiga delar eller komponenter saknas
 • Fordonet inte innehåller något icke-fordonsrelaterat avfall
 • De ursprungliga fordonspappren överlämnas tillsammans med fordonet

 

När du lämnat över din gamla bil upprättar demonteringsfirman ett skrotintyg (CoD) som du behöver för att avregistrera bilen. Därefter sköter demonteringsfirman all miljövänlig återvinning och avyttring av din bil.

Hitta din auktoriserade bildemonterare