Hoppa till innehåll
WLTP

WLTP

För att kunna mäta hur mycket bränsle en bil förbrukar och huruvida den uppfyller de strikta utsläppsgränserna undergår alla nya bilar ett standardiserat provningsförfarande. Sedan den 1 september 2017 har det nya harmoniserade världsomfattande provningsförfarandet för lätta nyttofordon (WLTP) införts i hela EU för nya personbilar. Det efterträder körcykeln NEDC (den nya europeiska körcykeln) som har använts sedan 1992. Det blev obligatoriskt för alla biltillverkare att publicera värdena från den nya körcykeln från och med den 1 september 2018. På den här sidan hittar du de viktigaste uppgifterna om WLTP och hur det skiljer sig från NEDC, samt information om EURO 6d-TEMP-standarden och hur den är relaterad till provningsförfarandet för utsläpp vid verklig körning (RDE). 
Läs mer om WLTP

WLTP vs. NEDC

WLTP NEDC
Starttemperatur 14°C 20–30°C
Cykeltid
30 min 20 min
Stillastående tid 13 % 25%
Cykellängd ca. 23 km
ca. 11 km
Hastighet Genomsnitt: 46.6 km/h
Maximalt: 131 km/h
Genomsnitt: 34 km/h
Maximalt: 121 km/h
Drivkraft

Genomsnitt: 7 kW

Maximalt: 47 kW

Genomsnitt: 4 kW
Maximalt: 34 kW
Påverkan från tillvalsutrustning, luftkonditionering och rullmotstånd.
Tillvalsutrustning beaktas för krav på vikt, aerodynamik och VES (Vehicle Electronics Systems) (ingen belastningsström). Ingen AC.  Tas ej i beaktning i nuläget.

WLTP: Mer realistiska förbrukningssiffror

Det nya harmoniserade världsomfattande provningsförfarandet för lätta nyttofordon (WLTP) infördes den 1 september 2017 för nya fordonstyper. 12 månader senare blev den tvingande för alla personbilar och efterträder den tidigare använda NEDC (den nya europeiska körcykeln).

Även om WLTP fortfarande är ett labbtest har det introducerats i avsikt att förse kunderna med uppgifter om bränsleförbrukning som ligger närmare det faktiska körbeteendet och för att skapa en ny nivå av transparens.

WLTP beaktar:
 

 • Mer realistisk kördynamik och utomhustemperatur
 • Längre teststräckor
 • Högre genomsnittliga och maximala hastigheter
 • Mindre fördröjningar
 • Mer inbromsning och acceleration

 

Tillvalsutrustning har också en påverkan på de siffror som fastställs med körcykeln WLTP. Du kan hitta WLTP-värden för det Opelfordon du är intresserad av i konfiguratorn.

Vad är WLTP-körcykeln?

WLTP-körcykeln

WLTP-körcykeln består av flera faser, som baseras på vardagskörningsprofiler från förare världen över. Jämfört med NEDC är den mer dynamisk, har färre stoppfaser och bygger på högre hastigheter över längre tid för att återspegla dagens körförhållanden.

Varje kombination av motor och växellåda i en viss fordonstyp testas med både den mest ekonomiska och den mest bränsleintensiva fordonsutrustningen. Även om införandet av WLTP har resulterat i en ökning av de publicerade siffrorna för bränsleförbrukning och CO2-värden så ligger dessa nu mycket närmare verklighetens faktiska bränsleförbrukning och CO2-utsläpp.

Observera: Värdena baserade på WLTP-körcykeln bestäms med en standardiserad och fördefinierad körcykel på en testbana.
 • WLTP-körcykeln

  WLTP-körcykeln

  WLTP-körcykeln består av flera faser, som baseras på vardagskörningsprofiler från förare världen över. Jämfört med NEDC är den mer dynamisk, har färre stoppfaser och bygger på högre hastigheter över längre tid för att återspegla dagens körförhållanden.

  Varje kombination av motor och växellåda i en viss fordonstyp testas med både den mest ekonomiska och den mest bränsleintensiva fordonsutrustningen. Även om införandet av WLTP har resulterat i en ökning av de publicerade siffrorna för bränsleförbrukning och CO2-värden så ligger dessa nu mycket närmare verklighetens faktiska bränsleförbrukning och CO2-utsläpp.

  Observera: Värdena baserade på WLTP-körcykeln bestäms med en standardiserad och fördefinierad körcykel på en testbana.

Euro 6 och RDE

Provningsförfarandets parametrar WLTP RDE
Temperatur 14°C–23°C
3°C–30°C
måttliga testförhållanden 

Vikt
Bil utan innehåll
+ förare + 15 % last

Upp till 90 % valbar last
Längd
30 minuter
90–120 minuter
Färdvägar
Definierad cykel
Oavsett rutt (stad, land, motorväg) inom ramen för testförhållandena)

Realistiskt test

Enligt de nya utsläppsnormerna för Euro 6d-TEMP måste fordonet redovisa sina utlovade utsläpp i framtiden under strängare testförhållanden. Det innebär att gränsvärdena för kväveoxider (NOx) och partikelutsläpp inte bara måste följas under de nya WLTP-laboratorieförhållandena utan de måste också verifieras i ett vardagstest.

Därför kräver RDE-testproceduren (realistiska körutsläpp) inte en fast körcykel. Avstånd, acceleration, utetemperatur, vindförhållanden och trafikförhållanden är fritt valbara inom givna statistiska gränsvillkor.

Upptäck mer