Hoppa till innehåll
Garanti

Opel garantier

När du köper en ny Opel gäller följande garantier:

 
  • Fabriksgaranti: 3 år eller 10 000 mil
  • Vagnskadegaranti: 3 år för personbil
  • Genomrostningsgaranti: 12 år för personbil, 5 år för transportbil
  • Lackgaranti: 3 år med obegränsad körsträcka
  • Assistans: 3 år


Garantierna gäller produktfel. För slitagedelar t ex. bromsdetaljer, kopplingslamell osv. gäller speciella regler. Opel fabriksgaranti gäller i hela Europa. För Opel Original reservdelar och tillbehör, Mopar, gäller 2 års garanti utan begränsning av körsträckan.


Vagnskadegaranti

När du köper en ny Opel följer det med en vagnskadegaranti. Vagnskadegarantin gäller i 3 år från första registreringsdatum hos Transportstyrelsen. Garantin gäller i Sverige och i de länder som är anslutna till Gröna Kortsystemet. Observera att vagnskadegarantin inte gäller för transportbilar.

Vagnskadegarantin administreras av Opel Försäkring. Kontrollera att det i bilen finns ett vagnskadegarantibevis med information om självrisk, villkor och giltighetstid. Saknas vagnskadegarantibevis ska du kontakta närmaste återförsäljare.

Vid skada ska bilägaren med företeende av detta garantibevis omgående anmäla skadan till Opel Vagnskadegaranti/Trygg-Hansa på 0752-43 27 50.

Genomrostningsgaranti

Opel ger dig även en pålitlig garanti mot genomrostning. För personbilar gäller genomrostningsgarantin i 12 år och för transportbilar gäller genomrostningsgarantin i 5 år, räknat från första registreringsdatum. Garantin följer bilen och gäller även för senare ägare förutsatt att bilen servas och att alla nödvändiga besiktningar sker enligt servicehandboken.

Kontakta gärna din närmaste återförsäljare för mer information.

Elbilar & plug-in hybrider

Batterierna i elbilar och plug-in hybrider har en kapacitetsgaranti (+70 %) på 8 år eller 160 000 km, det som inträffar först.