RÄKNA UT HUR MYCKET DU SPARAR MED EN ELBIL FRÅN OPEL

Beräkningarna är baserade på en bränslekostnad på 15,2 kr/liter, förbrukning, serviceavtal och skatt på bensindriven bil i motsvarande storlek. Besparingsjämförelsen för CO2-utsläpp är ungefärliga och beräknade på flygresa för 1 person. Elförbrukningen är beräknad på att laddning sker via laddbox i hemmet, för en uppskattad kostnad på 1,50 kr/kWh.