RÄKNA UT HUR MYCKET DU SPARAR MED EN ELBIL FRÅN OPEL

Beräkningarna är baserade på en bränslekostnad på 19,74 kr/liter för bensin och 25,00 kr för diesel, förbrukning, serviceavtal och skatt på bensindriven bil i motsvarande storlek. Besparingsjämförelsen för CO2-utsläpp är ungefärliga och beräknade på flygresa för 1 person. Elförbrukningen är beräknad på att laddning sker via laddbox i hemmet, för en uppskattad kostnad på 3 kr/kWh.