E-FORDONSFAMILJEN

Det finns många olika typer av elbilar, allt från de som huvudsakligen drivs mekaniskt till de som uteslutande drivs elektriskt:

Mild hybrid (mHEV)

Mild hybrider drivs av en förbränningsmotor, förstärkt av en kompakt elmotor (<20kW) som arbetar som en ytterligare booster, t.ex. ett 48-volts återhämtningssystem. Den jobbar tillsammans med förbränningsmotorn för att sänka bränsleförbrukningen och ge bättre startmoment. En mild hybrid har inte ett uteslutande elektriskt transportsätt.

Full/Stark hybrid (sHEV)

Ett fordon med förbränningsmotor och en batteridriven motor. Fordonet drivs av förbränningsmotorn, men vid långsamma hastigheter (upp till 50 km/h) och korta avstånd (ca. 3 km), är också ren elektrisk drivning möjlig. Den el som behövs för att driva elmotorn produceras av förbränningsmotorn.

Laddhybrid elfordon (PHEV)

En laddhybrid fungerar som en full hybrid men kan köra högre hastigheter (upp till 130 km/h) och längre avstånd (ca 40km) på endast elektricitet. Förbränningsmotorn laddar batteriet om strömmen är otillräcklig. Batteriet kan också laddas med en extern strömförsörjning.

Räckviddsextenderfordon (E-REV)

Ett batteridrivet fordon som innehåller en liten extra förbränningsmotor enbart för att ladda batteriet. I motsats till en laddhybrid kan räckviddsförlängaren inte köra fordonet mekaniskt.

Batterielektriska fordon (BEV)

Körs uteslutande på en elektrisk motor som drivs av ett batteri, inget fossilt bränsle behövs. Batteriet kan laddas med extern strömförsörjning. Fordonets motor är 100 % fritt från CO2-utsläpp.

Elektriska bränslecellsfordon (FCEV)

Även FCEV körs enbart på en elmotor, men i motsats till BEV genereras elen av vätgasbränsleceller i stället för batterier. Vätgasbränsleceller genererar elektricitet genom att kombinera väte med syre. Liksom BEV är FCEV 100 % fri från utsläpp.

 

Opel producerar för närvarande två batterielfordon (Corsa-e & Ampera-e) och ett laddhybrid elfordon, (Grandland X Laddhybrid). Låt oss ta en närmare titt på varje typ:

Batterielektriska fordon har:

  • En elmotor och ett batteri
  • Batteriet laddas med en kabel vid en laddstation (privat/offentlig)
  • Under drift laddas batteriet också av återvunnen energi: bromsenergi omvandlas tillbaka till el, när du tar foten av gaspedalen eller bromsar
  • Genomsnittlig räckvidd beror mycket på modell, körbeteende, omgivningsförhållanden och batterikapacitet. Vissa modeller kan även köra mer än 300 km, baserat på given testcykel. Corsa-e-seriens räckvidd är 337 km (WLTP)1, räckvidden för Ampera-e är 423 km (WLTP)1
  • Utsläppsfri körning

UPPTÄCK ELBILEN CORSA-e HÄR

Laddhybrid elfordon har:

  • En elmotor och batteri plus en förbränningsmotor, t.ex. 1,6T 200 hk2 i Grandland X Laddhybrid 4WD
  • Batteriet laddas med en kabel vid en laddningsstation (privat/offentlig) eller via förbränningsmotorn
  • Under drift laddas batteriet också av återvunnen energi: bromsenergi omvandlas tillbaka till el, när du tar foten av gaspedalen eller bromsar
  • Genomsnittlig räckvidd i fullt elektriskt läge är starkt beroende av modell, körbeteende, omgivningsförhållanden och batterikapacitet. Vissa modeller kan även köra mer än 40 km, baserat på angiven testcykel. Räckvidden för Grandland X Laddhybrid med fyrhjulsdrift är upp till 59 km (WLTP)1
  • Utsläppsfri körning i fullt elektriskt läge. CO2-utsläppet i hybridläge för Grandland X Laddhybrid med fyrhjulsdrift är upp till 32 g/km (WLTP)2

UPPTÄCK LADDHYBRIDEN GRANDLAND X LADDHYBRID HÄR

1 Räckviddsdata har fastställts enligt WLTP-testförfarandemetoden (R (EG) nr 715/2007, R (EU) nr 2017/1151). Normal användning kan variera och beror på ett antal faktorer. Dessa är i synnerhet: personlig körstil, färdvägens egenskaper, utomhustemperatur, uppvärmning/luftkonditionering och förvärmning.

2 Bränsleförbrukning kombinerad 1,4 l/km; CO2-utsläpp kombinerade 32 g/km. Bränsleförbrukning och CO2-utsläppsuppgifter har fastställts enligt WLTP-testförfarandemetoden, och de relevanta värdena översätts tillbaka till NEDC för att möjliggöra jämförbarhet med andra fordon, enligt föreskrifter na R(EG) nr 715/2007, R (EU) nr 2017/1153 och R (EU) nr 2017/1151.

 

TILLBAKA TILL ÖVERSIKTEN