SÅ MÄTS DEN ELEKTRISKA RÄCKVIDDEN

Räckvidden för elbilar brukade mätas med den europeiska och standardiserade testmetoden NEDC. Den ersattes med "Worldwide Harmoniserade Light-Duty Vehicle Test Procedure" (WLTP). Corsa-e-räckvidden mätt under WLTP är upp till 337 km*. Naturligtvis avviker det maximala intervallet i dagligt bruk från både NEDC- och WLTP-värdena. Faktorer som vägegenskaper, väderförhållanden, körstil och ytterligare belastning påverkar räckvidden. Den nya WLTP-körcykeln tar hänsyn till situationer som ligger närmare vardagen än NEDC-standarden. Det gör det möjligt för oss att bedöma den dagliga konsumtionen bättre.

 

WLTP innehåller:

  • Mer realistisk kördynamik och extern temperatur
  • Större provningsavstånd
  • Högre medelvärde och maxhastigheter
  • Mindre hålltider
  • Mer bromsning och acceleration

 

* Räckviddsdata Opel Corsa-e (kombinerad) 329 km till 337 km (beroende på utrustade alternativ), fastställd enligt WLTP-testförfarandemetodik (R (EG) nr 715/2007, R (EU) nr 2017/1151. Normal användning kan variera och beror på ett antal faktorer. Dessa är i synnerhet: personlig körstil, färdvägens egenskaper, utomhustemperatur, uppvärmning/luftkonditionering och förvärmning.

 

TILLBAKA TILL ÖVERSIKTEN