Hoppa till innehåll
Företag

Företag

Vi strävar efter att vara den ledande leverantören av hållbar mobilitet. För oss är det grundläggande att efterlevnad av miljölagar styr anläggningar och produktprestanda. Vi respekterar också den grundläggande mänskliga rättigheten att ha tillgång till ren luft, rent vatten och hållbarhet. Vi är fast beslutna att främja miljöansvaret bland vår personal, våra återförsäljare, hos våra leverantörer, bland våra kunder och inom lokala samhällen genom att främja en kultur av hållbarhet och genom att engagera oss i dialog och aktiviteter runt miljön. Genom sin miljö- och energipolicy förbinder sig Stellantis till utmanande mål som minskar vår verksamhets miljöpåverkan på nuvarande och framtida generationer, samhällen och resurser.