Hoppa till innehåll
Produkt

Produkt

Utsläppstranparens

Sedan den 1 september 2017 har vissa nya bilar utsläppstestats med hjälp av det nya harmoniserade världsomfattande provningsförfarandet för lätta nyttofordon (WLTP), ett nytt och mer realistiskt provningsförfarande för att mäta bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp. Den 1 september 2018 ersatte WLTP fullt ut det tidigare provningsförfarandet, NEDC (New European Drive Cycle), för alla nya personbilar.

Clean Tech/e-Mobilitet

Som en del av vårt engagemang för en hållbar framtid fokuserar vi på nya tekniker som utvecklas för att göra våra befintliga motorer mer effektiva. Vi fokuserar även på att skapa ett e-mobilitetssystem till stöd för våra framtida elfordon. 

Blueinjection

Blueinjection

Våra dieselmotorer använder BlueInjection i sin SCR-teknik (Selective Catalytic Reduction). AdBlue®1 sprutas automatiskt in i avgasreningen för att omvandla skadliga kväveoxidutsläpp till kväve och vattenånga, som båda är oskadliga för miljön.

 

1 AdBlue® är ett registrerat varumärke som tillhör Verband der Automobilindustrie e.V.

 

E-mobilitet

E-mobilitet

Vi tror att e-mobilitet representerar framtiden för hållbara transporter. Det gynnar förarna genom att sänka driftskostnaderna och bränsleförbrukningen och genom att det kraftigt minskar koldioxidutsläppen.

Avgasfilter

Avgasfilter

Våra förbränningsmotorer använder avgasfilter för att minska partikelutsläppen.