Bränsleförbrukning under WLTP-körcykeln

Opel visar vägen: Från och med nu kan du hitta uppgifter om bränsleförbrukning som är baserad på den framtida WLTP (Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure) tillämpade körcykeln. Från och med hösten 2018 kommer redovisningen av WLTP-körcykelvärdena att bli lagligt bindande. Till skillnad från den nuvarande obligatoriska NEDC (New European Driving Cycle), ter sig WLTP-cykeln närmare det moderna körbeteendet.

Därför gör vi det redan nu lättare för kunderna att uppskatta den dagliga förbrukningen av sina fordon. Den första bilen vi har mätt är Astra, fler modeller kommer att följa senare i år.

 
TA REDA PÅ MER

LÄS MER OM WLTP-KÖRCYKELN:

FÖRDELAR FÖR DIG.

WLTP NEDC
Start temperatur 14°C 20-30°C
Cykeltid 30 min 20 min
Stillastående tidsproportion
13% 25%
Hastighet Genomsnitt: 46.6 km/h
Maximalt: 131 km/h
Genomsnitt: 34 km/h
Maximalt: 121 km/h
Drivkraft Genomsnitt: 7kW
Maximalt: 47 kW
Genomsnitt: 4kW
Maximalt: 34 kW
Påverkan av valfri utrustning och luftkonditionering (AC) Valfri utrustning beaktas för krav på vikt, aerodynamik och VES (Vehicle Electronics Systems) (ingen belastningsström). Ingen AC. Tas ej i beaktning i nuläget.

Mer realistiska förbrukningssiffror.

Förbrukningsvärdena som beskrivs i "New European Driving Cycle" (NEDC) är exakta och lätt jämförbara, men de är inte perfekta. Sedan NEDC gjordes juridiskt bindande år 1992 har bilar och individuella körstilar förändrats avsevärt. För att reflektera de nya villkoren bättre har testparametrarna omdefinierats i "WLTP (Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicle Test Procedure").

 

De tar nu hänsyn till

• Mer realistisk kördynamik och utetemperaturer

• Större teststräckor

• Högre genomsnittliga och maximala hastigheter

• Kortare stopp

• Mer bromsning och acceleration

 

Inverkan av valfri utrustning spelar också roll i WLTP-körcykeln. Publiceringen av WLTP-körcykelvärden är ett rättsligt krav för alla biltillverkare från hösten 2018.

VAD ÄR WLTP-KÖRCYKELN?

Vad är WLTP-körcykeln?

Den nuvarande NEDC bestämmer värdena stadskörning, landsvägskörning och blandad körning" baserat på en teoretisk körprofil. WLTP använder "riktiga" körprofiler utdragna från en global statistisk undersökning. WLTP-körcykeln är uppdelad i fyra delar med olika genomsnittshastigheter: låg, medium, hög och extra hög. Varje del innehåller en mängd körfaser, stopp, acceleration och bromsfaser, etc. som representerar vardagliga körprofiler. Varje motor / växellåda testas med den mest ekonomiska och mest bränsleintensiva fordonsutrustningen.

 

De publicerade värdena definierar ett intervall från den lägsta till högsta förbrukningen för varje motor / växellåda. Detta ger en korrekt indikation av den förväntade dagliga konsumtionen av varje modell.

 

Observera: Värdena baserade på WLTP-körcykeln bestäms med en standardiserad, fördefinierad körcykel på en testbana.

LÄS MER VISA MINDRE
 • Vad är WLTP-körcykeln?

  Den nuvarande NEDC bestämmer värdena stadskörning, landsvägskörning och blandad körning" baserat på en teoretisk körprofil. WLTP använder "riktiga" körprofiler utdragna från en global statistisk undersökning. WLTP-körcykeln är uppdelad i fyra delar med olika genomsnittshastigheter: låg, medium, hög och extra hög. Varje del innehåller en mängd körfaser, stopp, acceleration och bromsfaser, etc. som representerar vardagliga körprofiler. Varje motor / växellåda testas med den mest ekonomiska och mest bränsleintensiva fordonsutrustningen.

   

  De publicerade värdena definierar ett intervall från den lägsta till högsta förbrukningen för varje motor / växellåda. Detta ger en korrekt indikation av den förväntade dagliga konsumtionen av varje modell.

   

  Observera: Värdena baserade på WLTP-körcykeln bestäms med en standardiserad, fördefinierad körcykel på en testbana.

TIPS FÖR ATT SPARA BRÄNSLE.

Spara bränsle enkelt.

Faktorer som fordonets design och vädret kan påverka bränsleförbrukningen på sätt du inte råder över. Men visste du att du kan påverka upp till 1/3 av förbrukningen?
 • Spara bränsle enkelt.

  Faktorer som fordonets design och vädret kan påverka bränsleförbrukningen på sätt du inte råder över. Men visste du att du kan påverka upp till 1/3 av förbrukningen?

FRÅGOR OM DE NYA FÖRBRUKNINGSSIFFRORNA.

VARFÖR ÄR NEDC INAKTUELL?

NEDC (New European Driving Cycle) infördes 1992, men bilar, vägar och körbeteenden har förändrats sedan dess. NEDC är ett artificiellt laboratorietest och är uteslutande avsett att jämföra olika fordon, inte för att återspegla normal förbrukning. Det innebär att den faktiska förbrukningen ofta är mycket annorlunda än NEDC-informationen. Bland huvudorsakerna märks:

 

Den teoretiska körprofilen stämmer inte överens med riktiga användarprofiler.

 • Otillräcklig acceleration.
 • För många stoppfaser.
 • Tar inte med högre hastigheter, t.ex. på motorväg. Det ger en för låg genomsnittshastighet. 
 • Växlingspunkter definieras brett efter typ av växellåda, d.v.s. de är samma för alla bilar med manuell växellåda.
 • Tillvalsutrustning beaktas inte.

VAD MÄTER NEDC?

NEDC är juridiskt bindande för alla bilar sedan 1992. NEDC baseras på en något teoretisk körprofil och består av två delar. Under de första 13 minuterna simulerar den en körning i stadstrafik med täta start och stopp. Den andra delen motsvarar en landsvägsresa med en topphastighet på 120 km/tim.

VILKA ÄR DE FYRA DELARNA AV WLTP?

För att ge en mer realistisk uppskattning av förbrukningssiffrorna, baseras WLTP-körcykeln på en global statistisk undersökning av verkliga körprofiler. Den innehåller fyra delar med olika genomsnittshastighet som är allmänt representativa för körprofiler världen över: låg, mellan, hög och extra hög. Varje fas innehåller olika mängder och grader av acceleration, inbromsning stopp o.s.v. som motsvarar vardagskörsituationer.

VAD ÄR SKILLNADEN MELLAN NEDC OCH WLTP?

Sedan NEDC infördes 1992, har bilarna och körstilarna ändrats kraftigt.  WLTP-testparametrarna har definierats om för att närmare motsvara verkliga förhållanden. De innefattar nu:

 

 • Längre cykeltider (30 min jämfört med 20 min)
 • Kortare stopptider (13 % jämfört med 25 %)
 • Längre sträckor (ca 23 km jämfört med 11 km)
 • Högre hastigheter (max. 130 km/tim jämfört med 120 km/tim)
 • Nästan 50 % högre genomsnittshastigheter
 • Högre maximal acceleration och fler accelerationsfaser
 • Ca 20-30 % högre körkraft baserat på mer dynamiska körsituationer
 • Mer realistiskt fastställande av körmotstånd för bränsleförbrukningstester
 • Beaktande av tillvalsutrustning i fordonet

 

Siffror som erhålls via WLTP är jämförbara i hela världen, medan NEDC-siffrorna bara är giltiga för Europa.