FÖRDELAR HUR ANVÄNDS ADBLUE® FAQ

DET SOM ÄR BRA FÖR MILJÖN ÄR BRA FÖR DIG.

HUR ANVÄNDS ADBLUE®

DE VANLIGASTE FRÅGORNA OM BLUEINJECTION OCH ADBLUE®.

AdBlue® (som även kallas Diesel Exhaust Fluid) är en luktlös, färglös vätska som består av 32,5 % urea och 67,5 % vatten.
Eftersom den huvudsakligen består av vatten fryser den vid -11 °C (en koncentration på 32,5% ger lägsta fryspunkt för en urea/vattenlösning), så för att bilen ska kunna köras under alla förhållanden är AdBlue ® -tankarna försedda med en värmare som tinar tillräckligt mycket vätska för utsläppsminskningen.

SCR står för Selective Catalytic Reduction (selektiv katalytisk reduktion) och är en teknik som används för att minska halten av kväveoxid (NOx) i avgaserna från dieselmotorer. Den bygger på AdBlue ® (även kallat Diesel Exhaust Fluid), en lösning med 32,5 % urea i renat vatten som sprutas in i avgasröret. Urean i AdBlue ® frigör ammoniak (NH 3 ) vid avgasernas höga temperaturer. Denna ammoniak reagerar med käveoxiderna (NO och NO 2 ) i katalysatorn och bildar ofarligt kväve (N 2 ) och vattenånga (H 2 O).
SCR-teknikerna är de senaste toppmoderna teknikerna på vägen mot de framtida utsläppskraven. Det är anledningen till att Opel beslutat införa BlueInjection (Opels SCR-teknik) för alla dieselfordon från och med 2018.

Om AdBlue ® -tanken är tom startar inte bilen igen när du stängt av tändningen! Detta är inget fel, utan en lagstadgad funktion i systemet. Om du kommer till det här stadiet måste systemet fyllas på med minst 10 liter innan bilen går att starta igen.

  • Först bör du titta efter varumärket AdBlue® och standarderna ISO 22241-1 och DIN 70070.
  • Dessutom rekommenderar vi starkt att du endast använder flaskor eller behållare med tätning på påfyllningspipen (vanligtvis genom en påskruvad adapter). Då minimerar du risken för spill.
  • Eftersom AdBlue® har begränsad hållbarhet bör du slutligen kontrollera bäst före-datum innan du fyller på.
Ja. Du kan fylla på vid de AdBlue®-pumpar som finns vid många bensinstationer för kommersiella fordon (lastbilar och bussar).

Om en liten mängd AdBlue® kommer i kontakt med till exempel fordonets lack torkar du bort den och sköljer vid behov området med vatten. Om du skulle spilla AdBlue ® på kläderna eller händerna är det bara att skölja ordentligt med rent vatten.

Opels bilar har ingen sådan möjlighet. För varje bil finns endast en tankstorlek som är optimalt utformad med hänsyn till plats- och viktbegränsningarna.

AdBlue® är ett registrerat varumärke som tillhör VDA. Det tillverkas av kemiföretag, och endast licensierade tillverkare och distributörer kan använda namnet "AdBlue®".