FRAMTIDENS FORDON ÄR ELEKTRISKA

Vill du veta varför? Eftersom elmotorer är tysta, effektiva och sällan måste servas samt gör utsläppsfri körning möjlig. En annan fördel är att elfordon är mer resurseffektiva än bilar med förbränningsmotorer. Plus att en stor del av den el som krävs genereras från förnybara energikällor.

ÖVERLÄGSEN EFFEKTIVITET

Den kanske största fördelen med en elektrisk motor är dess höga effektivitet. Med en normal motor går upp till en tredjedel av energin förlorad genom värmeavgivning – en elbil använder å andra sidan cirka 95 % av den energi som finns till att köra. Förhållandet mellan denna applicerade och använda effekt kallas effektivitet.

SÅ FUNGERAR EN ELMOTOR

Motorn i en elbil omvandlar ström från batteriet till mekanisk energi. Detta genererar ett cirkulerande magnetfält med hjälp av spolar som attraherar andra magneter som finns i motorn. Den resulterande kraften överförs till bilens axlar, med en rotationshastighet beroende på strömmens frekvens.

ENASTÅENDE KÖRDYNAMIK

Hög effektivitet, låg körkostnad, inga utsläpp – det finns många rationella anledningar till att välja en bil med elmotor. Det innebär även mycket körglädje och till skillnad från bilar med en förbränningsmotor behöver du inte välja rätt utväxlingsförhållande. Vridmomentet kommer omedelbart, vilket erbjuder dig en helt ny form av körning.